Zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych poinformował, że spółka jest przygotowana do zabezpieczenia kart do głosowania przed fałszerstwami wyborczymi i zdąży zrealizować plany przed wyborami samorządowymi w 2018 r.
Jednocześnie wytwórnia przedstawiła propozycje dodatkowych zabezpieczeń etykiet wyborczych.
Jak poinformowała spółka, zabezpieczenia będą przypominać znaki akcyzowe i banderole produkowane na potrzeby Ministerstwa Finansów. Etykiety będą przyklejane na karty do głosowania, a każda z nich będzie posiadała własny, niepowtarzalny numer. „Jednocześnie tajność głosowania zostanie zachowana” – zapewnił zarząd.
„Banderole będą uniemożliwiały dosypywanie do urny skserowanych kart z wynikami innymi, niż dokonanymi przez obywateli w akcie wyborczym” – powiedział członek Zarządu PWPW S.A. Robert Malicki.
Jak zapowiedział, naklejanie etykiet miałoby się odbywać przed trafieniem karty do osoby głosującej, więc nie byłoby wiadomo, jaki numer etykiety posiada głosujący.
Plany spółki przewidują podwójne zabezpieczenie wyników wyborów. „Sama etykieta będzie trudna do podrobienia i każda z nich będzie miała swój własny numer”- poinformował zarząd spółki. Liczba wyprodukowanych w PWPW S.A. kart wyborczych byłaby ograniczona, a wszystkie byłyby traktowane jak inne druki ścisłego zarachowania.
Jesienią 2016 roku PWPW S.A. wystąpiła do Państwowej Komisji Wyborczej i do marszałka Sejmu z propozycjami wyprodukowania dodatkowych zabezpieczeń do kart wyborczych.
„Nasze propozycje spotkały się z zainteresowaniem zarówno ze strony marszałka Sejmu, jak i PKW. Mamy nadzieję, że w ramach nowelizacji przepisów o ordynacji wyborczej te rozwiązania znajdą zastosowanie” – powiedział Robert Malicki.
Źródło: Kurier PAP