Do Rady Najwyższej Ukrainy wniesiono nowy projekt ustawy, zgodnie z którym język ukraiński miałby być obowiązkowym we wszystkich sferach życia państwowego i publicznego. To żądanie miałoby objąć również media, podkreśla.

W ukraińskim parlamencie pod numerem 5670 zarejestrowano nowy projekt ustawy – „O języku”. Jego autorzy proponują zlikwidować ustawę „O podstawach państwowej polityki językowej” i uczynić język ukraiński obowiązkowym we wszystkich sferach życia państwowego i publicznego. To żądanie dotknie również media.

W projekcie ustawy proponuje się uczynić język ukraiński językiem obowiązkowym dla wszystkich organów władzy państwowej i samorządowej, a także w placówkach przedszkolnych, szkolnych, pozaszkolnych i uczelniach wyższych. W szkołach i przedszkolach dopuszcza się posługiwanie się językiem mniejszości narodowych, ale na uczelniach nie jest to przewidziane, precyzuje gazeta. Nauka w uniwersytetach powinna być prowadzona wyłącznie w języku ukraińskim, jednak dopuszcza się również nauczanie jednego lub kilku przedmiotów we jednym z  jezyków Unii Europejskiej.

Wszystkie imprezy kulturalne i masowe również mają odbywać się wyłącznie w języku państwowym. Przedstawienia teatralne w innych językach mają być uzupełnione o napisy w języku ukraińskim. Filmy na Ukrainie można będzie kręcić jedynie w języku ukraińskim.

Poza tym język ukraiński ma być obowiązkowym dla wszystkich mediów. Programy w innych językach powinny być dublowane w języku ukraińskim. Media elektroniczne również będą zobowiązane do prowadzenia w języku ukraińskim strony internetowej, która będzie się wyświetlać automatycznie.

Język ukraiński pozycjonuje się przez autorów projektu ustawy jako główny język księgarstwa i działalności wydawniczej. Nakłady w innych językach nie mogą być wyższe niż w języku ukraińskim. W sferze usług, jak głosi projekt ustawy, również obowiązkowe jest używanie języka ukraińskiego.

Za złamanie przepisów ustawy deputaci narodowi proponują nakładać kary finansowe, a za próby „wdrożenia na Ukrainie oficjalnej wielojęzykowości” może grozić odpowiedzialność karna, ponieważ zostało to przyrównane do próby obalenia ustroju państwowego. Publiczne wyrażenie braku szacunku do języka zostało zrównane z obrazą symboliki państwowej, a pilnować wykonania przepisów mają specjalni inspektorzy językowi.
NS