Podsumowanie działań poprzedzających wprowadzenie reformy edukacji oraz omówienie spotkań z rodzicami, nauczycielami i samorządowcami – to główne tematy konferencji prasowej z udziałem Artura Standowicza, Wicewojewody Mazowieckiego oraz Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W ramach debat i konsultacji poprzedzających reformę edukacji, które odbywały się od września do grudnia 2016 roku pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie uczestniczyli w 209 spotkaniach na terenie całego województwa mazowieckiego, w tym w: 75 spotkaniach z 1 833 rodzicami, 115 spotkaniach z 5 680 nauczycielami lub dyrektorami szkół oraz 19 spotkaniach z 450 przedstawicielami samorządów. Najczęściej poruszane tematy dotyczyły kosztów oraz kwestii techniczno-organizacyjnych wprowadzania zmian w systemie oświaty.
Mazowiecki Kurator Oświaty w styczniu bieżącego roku powołał Zespół ds. wdrażania reformy edukacji w województwie mazowieckim. Do podstawowych zadań Zespołu należą koordynacja działań informacyjnych związanych z reformą oświaty oraz zapewnienie wsparcia różnym podmiotom w okresie wdrażania zmian. Będzie też organizował spotkania z samorządami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami uczniów.
Do końca marca br. jest planowanych co najmniej 57 spotkań informacyjnych skierowanych do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Ponadto w tym samym okresie odbędzie się około 60 dyżurów eksperckich. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy będą je pełnić przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00.
Kładziemy bardzo duży nacisk na spotkania informacyjno-konsultacyjne, gdyż zależy nam na sprawnym wdrożeniu reformy. Jeżeli jakiś samorząd, szkoła czy grupa rodziców wyrazi taką wolę, bardzo chętnie zorganizujemy dodatkowe spotkanie – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.
9 stycznia 2017 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe . Przewidują one modyfikację ustroju szkolnego oraz organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.
Reforma edukacji jest odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczeństwa. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Dzięki wprowadzonym zmianom szkoła będzie bardziej przyjazna dla uczniów, zwiększy się bezpieczeństwo poprzez chociażby zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach szkolnych. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego, które jest mocno powiązane z rynkiem pracy – przedstawił główne założenia i cele reformy oświaty Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.
Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ( www.reformaedukacji.men.gov.pl ). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: 22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

Zespół Prasowy

Wojewody Mazowieckiego