Ustalenia CBA: setki dodatkowych umów-zleceń z własnymi pracownikami na prace wykonywane w ramach codziennych obowiązków w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Milionowe straty Skarbu Państwa. Tylko samo kierownictwo Stacji wypłaciło sobie z kasy ponad 1,3 mln zł za takie zlecenia.

CBA zakończyło  kontrolę w zakresie rozporządzania mieniem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Funkcjonariusze CBA stwierdzili nieprawidłowości polegające na nieprzestrzeganiu przez dyrekcję Stacji przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o finansach publicznych. Ustalenia Biura mogą wskazywać także na popełnienie przestępstw.

W latach 2008–2014 dyrekcja Stacji zawierała umowy zlecenia ze swoimi pracownikami obok istniejących umów o pracę. Liczba takich umów sięgała nawet do 250 rocznie. Wg ustaleń funkcjonariuszy CBA w zdecydowanej większości prace wykonywane w ramach umów zleceń były jednakowe, tożsame z zadaniami określonymi w zakresie obowiązków wynikających z umowy o pracę  i z powodzeniem mogły być wykonane w ramach codziennych obowiązków pracowników.  Może o tym świadczyć fakt, że od 2015 r. Stacja zrezygnowała z zawierania takich umów bez negatywnych skutków dla swojej działalności.

CBA wskazuje w swoim zawiadomieniu złożonym do prokuratury, że środki przeznaczone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w latach 2008-2014 na pokrycie umów zleceń z 38 własnymi pracownikami stanowiły uszczuplenie dochodów Skarbu Państwa w kwocie nie mniejszej niż 3 mln 306 tys. zł.

Wchodzą w to umowy zawarte „sami ze sobą” czyli takie, w których pieniądze otrzymywało ścisłe kierownictwo stacji.  Umowy w tym przypadku opiewają w sumie na ponad 1 mln 300 tys. zł. I tak np. WSSE zapłaciło ponad 340 tys. zł za 5 umów-zleceń dla jednej z osób z dyrekcji WSSE.

W pozostałych 33 ujawnionych przypadkach, w sumie na ok. 2 mln zł,  wchodziły w rachubę znacznie mniejsze pieniądze, głównie po ok.15 tys. zł za jedną umowę dla pracownika Stacji.

– Po kontroli do Prokuratury Okręgowej w Warszawie trafiło zawiadomienie CBA o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wystąpienie pokontrolne ze wskazaniem ujawnionych nieprawidłowości Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało do Wojewody Mazowieckiego.  –  poinformował Piotr Kaczorek z CBA.

Natomiast na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawiejej   Dyrektor  informuje, co następuje: „ Tematyka zawierania umów zleceń z pracownikami była przedmiotem dwukrotnej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w latach 2014 – 2015 oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r. Umowy zlecenia były praktyką nie budzącą zastrzeżeń radców prawnych obsługujących WSSE do końca 2014 roku, jak i ówczesnej Głównej Księgowej oraz  Kierownika Laboratorium. Nie sygnalizowano wątpliwości co do legalności wynagradzania etatowych pracowników WSSE w ten właśnie sposób, a nawet akcentowano zasadność zawierania takich umów w celu wykonania założonych planów dochodów budżetowych. (…) Wypłaty z tytułu umów zleceń zawartych przez poprzedniego Dyrektora WSSE w Warszawie z pracownikami Stacji w celu realizacji badań laboratoryjnych wykonywanych dla podmiotów zewnętrznych były kontynuowane do 30 czerwca 2014 r. Istniejące zobowiązania wobec partnerów zewnętrznych oraz brak w budżecie WSSE wolnych środków na wynagrodzenia osobowe wymusiły też konieczność ponownego zawarcia umów zleceń z pracownikami Stacji z dniem 1 lipca 2014 r.  (…) Od 1 stycznia 2015 r. obecna Dyrekcja WSSE w Warszawie podjęła decyzję o zaprzestaniu zawierania umów zleceń z własnymi pracownikami. Decyzja ta jest utrzymana do dnia dzisiejszego…”.

es

Zobacz również: