Instytut Ordo Iuris uruchomił petycję w obronie prof. Smyczyńskiego, który w ostatnich dniach zaatakowany został przez organizację kwestionująca polski ład konstytucyjny do której dołączyło Wydawnictwo C.H. Beck.

Prof. Tadeusz Smyczyński jest wybitnym autorytetem w zakresie prawa rodzinnego, nauczycielem wielu pokoleń prawników. Jego klasyczny podręcznik „Prawo rodzinne i opiekuńcze”, którego wydawcą jest C.H. Beck, zawiera oczywiste stwierdzenie, że „fundamentem rodziny jest para składająca się z mężczyzny i kobiety, a nie para płciowo jednorodna”. Profesor stwierdził również, że żądanie zrównania związków homoseksualnych z małżeństwem można zaliczyć do „przejawów nadużywania idei ochrony praw człowieka, godzących w porządek prawny i społeczny”. W ostatnich tygodniach te właśnie stwierdzenia wykorzystano do ataku na Profesora Smyczyńskiego przez organizację kwestionującą naturę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, którą chroni art. 18 Konstytucji.

Wydawnictwo C.H. Beck, wydawca podręcznika Prof. Smyczyńskiego, zamiast zignorować ataki na swego autora, wsparło je, dając do zrozumienia, jakoby prof. Smyczyński naruszył standardy akademickie. Wydawnictwo C.H. Beck stwierdziło wprost na swoim profilu Facebook, że ”Wydawnictwo podjęło kroki w kierunku weryfikacji przyczyn oraz zakresu, w którym zawarte w publikacji treści ocenne wykraczają poza przyjęte w ramach akademickiego wykładu prawa standardy”.

prof

W obronie Profesora Smyczyńskiego Instytut Ordo Iuris uruchomił petycję „Stop atakowi na Profesora Smyczyńskiego”, gdzie każdy może wyrazić swój sprzeciw wobec postawy Wydawnictwa. Jak zaznaczono w treści petycji „Wydawnictwo C. H. Beck w swoim oświadczeniu opublikowanym na Facebooku wykroczyło w rażący sposób poza standardy, jakie w społeczeństwie polskim obowiązują w relacjach z nauczycielami akademickimi. Dotyczy to zwłaszcza osoby cieszącej się tak wielką renomą i autorytetem jak Profesor Tadeusz Smyczyński, który obdarzył zaufaniem Państwa Wydawnictwo publikując w nim swój klasyczny podręcznik prawa rodzinnego i opiekuńczego”.

Działania podjęte przez Ordo Iuris to nie tylko gest poparcia dla wybitnego autorytetu środowiska prawniczego jakim jest niewątpliwe prof. Smyczyński, ale także wyraz sprzeciwu wobec kwestionowania porządku konstytucyjnego przez skrajne środowiska, propagujące wątpliwą obyczajowość. Nie może być przyzwolenia na podważanie tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Konsternacje budzi też reakcja Wydawnictwa, które swoim oświadczeniem sugerowało, jakoby prof. Smyczyński naruszył standardy akademickie – powiedziała dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris.

Oczekujemy, że wydawnictwo prawnicze, zabierając głos w debacie publicznej, respektować będzie przede wszystkim ład konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, a nie wspierać roszczenia podważających go subkultur obyczajowych – dodaje Joanna Banasiuk.

Instytut oczekuje od Wydawnictwa przeprosin Profesora Smyczyńskiego w stosownej formie.

Treść petycji dostępna jest: http://www.maszwplyw.pl/stop-atakowi-na-profesora-smyczynskiego,62,k.html

źródło: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Zobacz również: