Gmina Grodzisk Mazowiecki podpisała 10 stycznia umowę na wykonanie rewaloryzacji zabytkowej willi „Niespodzianka”. W ramach robót wyremontowany zostanie budynek willi i zagospodarowany teren działki na której jest ona zlokalizowana.
Budynek zostanie poddany gruntownej renowacji i rozbudowie przy zachowaniu warunków konserwatora zabytków. W ramach prac konserwatorskich wykonane zostanie m. in.: izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych, wymiana pokrycia dachowego, renowacja i odtworzenie stolarki, renowacja balustrad balkonowych itp. Rozpoczęcie inwestycji już w lutym.
Wartość robót według umowy wynosi 2 994 900,70 zł brutto. Zakończenie inwestycji w umowie określone jest na kwiecień 2018 roku, jednakże Wykonawca deklaruje wcześniejsze zakończenie robót jeżeli w trakcie budowy nie wynikną żadne przeszkody.
Zrewaloryzowana willa Niespodzianka będzie przeznaczona na cele administracji i kultury. W budynku planowana jest także siedziba Urzędu Stanu Cywilnego.
grodzisk.pl

Zobacz również: