Prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie oskarżał przed Sądem Okręgowym w Warszawie 23 członków tzw. grupy ożarowskiej. Byli oni oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym.

2
W czerwcu zatrzymano w Borzęcinie Dużym 44-letniego Piotra S. idera gangu

Orzeczenie Sądu Okręgowego

Sąd Okręgowy w Warszawie zakończył postępowanie sądowe w tej sprawie wydając wyrok skazujący.

Na mocy tego wyroku wszyscy oskarżeni zostali uznani winnymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym określanej jako grupa ożarowska. Piotrowi S., oskarżonemu o współkierowanie grupą, wymierzono karę 11 lat pozbawienia wolności. Paweł N. otrzymał karę 9 lat pozbawienia wolności. Kary po 8 lat pozbawienia wolności sąd wymierzył: Piotrowi S., Sławomirowi S., Adamowi P. i Pawłowi G. 7 lat w więzieniu spędzą oskarżeni: Artur D., Paweł G., Dariusz U., zaś 6 lat – Jacek R., Piotr S. i Robert U. Pozostałym 11 oskarżonym sąd wymierzył kary od 2 do 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny.

Skomplikowany charakter sprawy

W toku trwającego od 2007 roku żmudnego i pracochłonnego procesu sądowego zaledwie jeden spośród oskarżonych zasiadających na ławie sądowej zdecydował się na współpracę z organami ścigania i złożył wyjaśnienia. Podstawowym źródłem dowodowym w tej sprawie były zeznania świadka koronnego oraz zeznania świadków, którzy w innych postępowaniach przyznali się do udziału w grupie ożarowskiej, a także zeznania pokrzywdzonych.

Bardzo złożony był stan faktyczny w tej sprawie. Spowodowane było to między innymi rozmiarami i długotrwałością przestępczej działalności, a także zmieniającymi się, nieraz wieloosobowymi, konfiguracjami personalnymi, w jakich sprawcy działali. Bardzo duża była również ilość przeprowadzonych przez sprawców transakcji narkotykowych, w których zmieniał się ich asortyment oraz ilość narkotyków.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Zobacz również: