W reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało pakiet zmian, które mają przeciwdziałać takim zdarzeniom. Dzisiaj (23 grudnia 2016 r.) projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

– Wysyłamy jasny sygnał: zero tolerancji dla znęcania się nad zwierzętami – mówi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, który na polecenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro kieruje pracami nad projektem.

Założenia projektu były konsultowane z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Ministerstwem Środowiska. Wykorzystano także liczne sugestie organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką praw zwierząt.

W projekcie znajdują się następujące propozycje:

– zwiększenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem kara wzrośnie do 5 lat;

– wprowadzenie obligatoryjnego, a zatem nieuchronnego dla sprawcy orzekania przez sąd nawiązki, w wysokości od 1.000 zł do 100.000 zł, na cel związany z ochroną zwierząt;

– zmiany dotyczące zakazu wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami. Fakultatywne będzie orzeczenie takiego zakazu przy podstawowym typie czynów karalnych popełnianych na zwierzętach. Natomiast obligatoryjne – przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem;

– zmiany w zakresie środka karnego w postaci „zakazu posiadania zwierząt” – podobnie jak w przypadku zakazu „wykonywania zawodu” – fakultatywne będzie orzeczenie takiego zakazu przy podstawowym typie czynów karalnych popełnianych na zwierzętach. Natomiast obligatoryjne przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem.

Dokonuje się również zmian w Kodeksie karnym – zgodnie z propozycjami, jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał zakazów orzeczonych na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, to będzie mógł zostać skazany za przestępstwo określone w art. 244 k.k., które jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Do tej pory uchylanie się od wykonywania tych zakazów nie było objęte regulacją z Kodeksu karnego.

Zmianom ustawowym będzie towarzyszyć akcja społeczna skupiona wokół cyklicznego, ogólnopolskiego konkursu. Chcąc wykorzystać potencjał tkwiący w organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt, ministerstwo zaprosi je do skonstruowania cyklu szkoleń i warsztatów dla pracowników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. – Chcemy w ten sposób docenić trzeci sektor i wesprzeć go – podkreśla Patryk Jaki.

Zwiększenie sankcji karnej za znęcanie się nad zwierzętami ma za zadanie odstraszanie potencjalnych sprawców. Wobec dużej liczby tego typu przestępstw, konieczne jest wysłanie czytelnego sygnału ze strony państwa, że nie ma na to przyzwolenia. Podniesienie górnej granicy kary do 5 lat za czyn dokonany ze szczególnym okrucieństwem ujednolica także systematykę kar w ochronie zwierząt, gdyż w ustawie – Prawo łowieckie już od 1995 r. kara za różne formy kłusownictwa i polowania niezgodnie z przepisami (np. w okresie ochronnym) wynosi do 5 lat pozbawienia wolności.

Ważnym uzupełnieniem jest zwiększenie dolegliwości kary finansowej nakładanej na sprawcę. Ma być ona nieuchronna i bolesna. Dlatego, w myśl projektowanych zmian, sądy – w przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa – będą obligatoryjnie zasądzać nawiązkę. Dodatkową korzyścią z tego przepisu będzie wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt. Bo nawiązki będą wpływać właśnie na konta tych organizacji. Środki te zostaną dobrze spożytkowane i przyczynią się do zwiększenia aktywności obywatelskiej w ochronie zwierząt.

źródło: MS

Zobacz również: