Former Soviet leader Mikhail Gorbachev speaks at a news conference in Moscow, Russia, Tuesday, April 17, 2012. Gorbachev on Tuesday announced his intention to bring back his short-lived Social Democratic Party of Russia, to form what he called a worthy political force representing an alternative to Putin's regime, but no plans or details about the party's implementation were made public at the news conference. (AP Photo/Misha Japaridze)
Michaił Gorbaczow nie wyklucza powstania nowego związku państw, w granicach dawnego ZSRR. Były radziecki przywódca mówił o tym w wywiadzie dla agencji TASS. Podkreślił przy tym, że on osobiście próbował nie dopuścić do rozpadu Związku Radzieckiego, aż do samego końca. W tym roku mija 25 lat od rozpadu państwa radzieckiego.

Były prezydent nieistniejącego już państwa oświadczył, że ma „czyste sumienie”, bowiem aż do samego końca opowiadał się za zreformowaniem Związku Radzieckiego. Michaił Gorbaczow przyznał w wywiadzie dla agencji TASS, że nie wiedział, iż 8 grudnia przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi podpiszą dokument o likwidacji ZSRR. Polityk wyjaśnił, że pierwotnym celem spotkania w Puszczy Białowieskiej miało być podjęcie działań, które zreformują państwo radzieckie. Na pytanie agencji, czy nie mógł wtedy aresztować liderów trzech republik, aby nie dopuścić do rozpadu ZSRR, Michaił Gorbaczow odparł, że groziłoby to wojną domową.
Były prezydent Związku Radzieckiego nie wyklucza powstania nowego związku państw, które kiedyś wchodziły w skład ZSRR. W jego opinii, byłby to proces dobrowolny.
ND

Zobacz również: