W związku ze śledztwem dotyczącym przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie ponad 10 milionów złotych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie rozpoczęli dziś, 14 grudnia 2016 roku, w godzinach popołudniowych przeszukania pomieszczeń służbowych i mieszkalnych prezesa tego sądu.
Czynność ta została poprzedzona żądaniem dobrowolnego wydania rzeczy.
Czynności są efektem podejmowanych od rana działań procesowych związanych z zatrzymaniem podejrzanych w śledztwie, a także ujawnienia wskutek tych działań dokumentów. Na ich podstawie ustalono, że poważne wątpliwości budzą umowy o dzieło zawierane przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z podmiotami, która miały świadczyć dla sądu fikcyjne usługi.
Rano funkcjonariusze CBA zatrzymali Dyrektora i Główną Księgową Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Dyrektora Centrum Zakupów Dla Sądownictwa, którzy – według ustaleń prowadzącej postępowanie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie – odgrywali wiodącą rolę w przestępczym procederze. Zatrzymano również dwie osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, które miały wykonywać fikcyjne usługi na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie kwot sięgających nawet przeszło 10 milionów złotych i zarzuty o charakterze korupcyjnym. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zobacz również: