12 grudnia mieszkańcom Warszawy i turystom zostanie udostępniona wystawa upamiętniająca wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Ekspozycja pojawi się na ogrodzeniu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przy ul. Sanguszki 1.
Projekt został stworzony we współpracy z Wojskowym Biurem Historycznym, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”.
W grudniu tego roku przypada 35. rocznica jednego z najbardziej ponurych wydarzeń w najnowszej historii Polski, jakim było wprowadzenie przez reżim komunistyczny stanu wojennego na terenie całego kraju. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych otworzy wystawę upamiętniającą ofiary i przypominającą o tragicznych wydarzeniach, które nastąpiły po nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku.
Otwarcie wystawy „Stan wojenny 1981–1983. Wojna z narodem polskim.” poprzedzi konferencja prasowa zorganizowana w siedzibie PWPW S.A. (wejście od ul. Wójtowskiej), 12 grudnia o godz. 10:00.
Zbrodnicze działania komunistycznego reżimu często były i są relatywizowane, a przekłamania na temat prawdopodobnej, alternatywnej wobec wprowadzenia stanu wojennego interwencji wojsk ZSRS, są ciągle silnie obecne w społecznej świadomości. Podczas konferencji wypowiedzą się Tadeusz Płużański i Piotr Andrzejewski, reprezentujący Społeczny Trybunał Narodowy, którego celem jest osądzenie komunistycznych morderców i odkłamanie historii.
Ofiary stanu wojennego nigdy nie otrzymały zadośćuczynienia i nie mogły liczyć na rozliczenie sprawców zbrodni tego okresu.
Celem wystawy zorganizowanej przez PWPW S.A. jest upamiętnienie wszystkich tych, którzy poświęcili swoje szczęście rodzinne, zdrowie, a czasem także życie dla walki o wolną i niepodległą Polskę, którzy opowiedzieli się przeciwko zarządzanemu z Kremla komunistycznemu reżimowi.
Na 44 tablicach wyeksponowanych na ogrodzeniu siedziby Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie zostaną zobrazowane przygotowania, przebieg i konsekwencje, ofiary, ale także sprawcy stanu wojennego.
Stworzona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych we współpracy z Wojskowym Biurem Historycznym, Instytutem Pamięci Narodowej i Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” wystawa ma za zadanie przybliżyć Polakom prawdę na temat tragicznych wydarzeń, będących następstwem działań Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Zobacz również: