Rada Mediów Narodowych zdecydowała podczas wtorkowego posiedzenia o rozpisaniu konkursu na prezesa Polskiego Radia – poinformował przewodniczący Rady Krzysztof Czabański.

Oferty będą zbierane do końca roku, a rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do końca lutego 2017 r.

– Ten konkurs wraz z regulaminem będzie ogłoszony w najbliższych dniach w prasie, podobnie jak miało to miejsce z konkursem na prezesa TVP – powiedział Czabański.

Obecnie funkcję prezesa Polskiego Radia pełni Barbara Stanisławczyk-Żyła, która została powołana na to stanowisko 8 stycznia tego roku przez ówczesnego szefa MSP Dawida Jackiewicza.

Czabański poinformował, że podczas wtorkowego posiedzenia Rada przyjęła też komunikat ogłaszający nabór do rad programowych państwowych spółek medialnych, czyli: TVP, Polskiego Radia, ich oddziałów regionalnych oraz PAP.

„Prosimy o zgłaszanie i rekomendowanie przez różne organizacje społeczne i stowarzyszenia swoich kandydatów” – zaapelował Czabański.

Dodał, że organizacje te mogą zgłaszać kandydatów do rad programowych do 20 grudnia tego roku. „W styczniu będziemy dokonywać powołań rad programowych” – wskazał.

Zgodnie z ustawą o RMN, z dniem wejścia jej w życie wygasły mandaty dotychczasowych rad programowych spółek medialnych. W przepisach zaznaczono jednak, że działają one w dotychczasowym składzie do czasu powołania rad programowych przez RMN.

Rada programowa każdej z medialnych państwowych spółek (w sumie jest ich 20) liczy 15 osób, z czego kluby parlamentarne według parytetu wyznaczają 2/3 członków, a pozostałych – Rada Mediów Narodowych. Oznacza to, że RMN będzie obsadzać po 5 miejsc w każdej ze spółek. Kluby parlamentarne mają czas na zgłoszenie swoich kandydatów do końca listopada.

Źródło: Kurier  PAP

Zobacz również: