00.00.2015 WarszawaFot. Jakub Szymczuk /FOTO GOSC

19 listopada w Belwederze w obecności Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta, Pana Ministra Andrzeja Dery i Doradcy Prezydenta, Pana Tadeusza Deszkiewicza, przekazane zostały statuetki „Zwycięskiej Misji” osobom, które, w ocenie Rodziny Rotmistrza Witolda Pileckiego, niosły chwałę jego imienia. Laudację wygłosił red. Michał Siwiec – Cielebon.

„Laudacja – znaczy pochwała, od laudare – chwalić. Chcemy dziś tutaj chwalić tych,
którzy swoim zaangażowaniem i działaniem nieśli chwałę Rotmistrzowi Pileckiemu.
Taka idea przyświeca statuetkom „Zwycięskiej misji”. Bo i misja przypominania chwały Rotmistrza Witolda Pileckiego została przez nagrodzonych zakończona zwycięsko.

Pierwsze trzy statuetki przyznała Fundacja „Zwycięska misja”. Otrzymują je:

Pan Prezydent RP dr Andrzej Duda, za wierność ideałom niepodległościowym, jakie przyświecały także Witoldowi Pileckiemu, za szacunek dla historii, dla Żołnierzy Wyklętych. Wiemy, że od najmłodszych lat był harcerzem, zaangażowanym w działalność patriotyczną.

Pani Zofia Pilecka-Optułowicz – córka rtm. Witolda Pileckiego oraz Pan Andrzej Pilecki – syn rtm. Witolda Pileckiego – którzy przejęli misję pamięci o ich ojcu, polskim bohaterze narodowym – Witoldzie Pileckim i przenieśli przez najtrudniejsze czasy. Szczególnie Zofia Pilecka-Optułowicz konsekwentnie zabiegała o prawdę o swoim ojcu i jego dokonaniach.
Jej brat Andrzej także aktywnie w tych działaniach uczestniczył.

Te trzy nagrody przyznane zostały na wniosek Małgorzaty Kupiszewskiej.

Kolejne nagrody przyznano zgodnie z propozycjami Rodziny rtm. Witolda Pileckiego. Nagrodzeni zostali przedstawiciele wielu środowisk, reprezentujący różne poglądy,
ale starający się służyć w swej misji chwale Rotmistrza Pileckiego. Bo postać Rotmistrza powinna łączyć wszystkie środowiska Polaków, wokół wartości nadrzędnych, którym Witold Pilecki służył. Wokół dobra Polski. Nagrodzeni zostali:

Pani Małgorzata Janiec – prezes Obszaru Południowego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”, redaktor miesięcznika „Orzeł Biały”, przez wiele lat przyczyniająca się
do szerzenia pamięci o Żołnierzach Wyklętych- Niezłomnych, w tym i rtm. Pileckim.

Ojciec Jerzy Pająk – kapelan żołnierzy AK i środowisk niepodległościowych, działacz społeczny i współpracownik kombatantów zaangażowany wiele inicjatyw patriotycznych.

00.00.2015 Warszawa Fot. Jakub Szymczuk /FOTO GOSC
00.00.2015 Warszawa
Fot. Jakub Szymczuk /FOTO GOSC

Prof. Wiesław Jan Wysocki – historyk, nauczyciel akademicki, działacz społeczny, były sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa, autor wczesnych publikacji o Witoldzie Pileckim oraz pierwszej książkowej biografii Rotmistrza.

Dr Adam Cyra – historyk, starszy kustosz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu, autor wielu publikacji o rtm. Pileckim oraz Raportu Witolda.

Dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – historyk, były sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, autor publikacji o żołnierzach konspiracji warszawskiej, w tym także
o Witoldzie Pileckim

Dr Łukasz Kamiński – historyk, były prezes IPN, propagator postaci i dokonań
rtm. Pileckiego

Dr Jacek Pawłowicz – historyk IPN, autor albumu o rtm. Pileckim i jego rodzinie,
obecnie dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Represjonowanych w PRL.

Pan Kazimierz Cholewa – Prezes Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, działacz społeczny, z którego inicjatywy w krakowskim Parku Jordana stanęło m.in. popiersie Rotmistrza.

Pan Czesław Bielecki – architekt, działacz społeczny i polityczny, inicjator utworzenia Muzeum Komunizmu w Polsce, współtwórca wystawy o postaci rtm. Pileckiego.

Pan Witold Sielewicz – samorządowiec, opozycjonista w czasach PRL, działacz społeczny wspierający upowszechnianie postaci rtm. Pileckiego

Pan Stanisław Szymański – działacz społeczny, propagator sportu – a przecież także
rtm. Pilecki wyznawał zasadę w zdrowym ciele zdrowy duch – oraz postaci rtm. Pileckiego

Pan Arkadiusz Gołębiowski – reżyser, pomysłodawca Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”.

W trakcie spotkania wręczono także odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego na wniosek koordynatora Projektu, Małgorzaty Kupiszewskiej. Otrzymały je:

Maria Cieszewska – nestorka polskich tłumaczy, autorka ponad 150 przekładów polskiej literatury na francuski, przetłumaczyła Sienkiewiczowski Quo vadis w wieku 76 lat, wydano go w Paryżu w 2001 r. Pani Maria od razu wyraziła chęć przystąpienia do Projektu,
w którym będzie tłumaczyć komiks. Maria Gudro-Homicka – polonistka, metodyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, odpowiedzialna za przebieg ogólnopolskiego szkolnego konkursu literackiego Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia pracy nauczycielskiej.

Laureatom Ogólnopolskiego Szkolnego Konkursu Literackiego o nagrodę Minister Edukacji Narodowej wręczał Piotr Gajewski, dyrektor Departamentu Informacji i Promocji
w Ministerstwie Edukacji Narodowej; zwycięzcom Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Historycznego o nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczał Minister Tomasz Zdzikot; zawodnikowi Turnieju Piłki nożnej r. 2009 o Puchar Szefa BBNu wręczył Minister Andrzej Dera, artystom Międzynarodowego Konkursu na plakat przedstawiciel MON, mjr Paweł Nawarycz, a z ramienia Fundacji PZU Panie Aleksandra Płońska i Magdalena Pyrz.

Program uświetniły koncerty Tomasza Trzcińskiego, polskiego kompozytora i wirtuoza,
na stałe mieszkającego w Niemczech.

Na ręce Ministra Andrzeja Dery koordynator Projektu, Małgorzata Kupiszewska, przekazała pierwszy egzemplarz Raportu Witolda z prośbą o napisanie przedmowy przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, wcześniej laudację wygłosił poseł prof.Józef Brynkus, członek Kolegium Redakcyjnego. Egzemplarze Raportu trafić mają do bibliotek publicznych, szkolnych, szpitalnych, wojskowych i więziennych. Projekt współfinansowany jest przez MSZ, MON, NCK, Fundację PZU i Fundację PKO BP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Projekt Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony objął Honorowym Patronatem.

Małgorzata Kupiszewska

koordynator Projektu

 

 

Zobacz również: