CBA ujawnia nieprzestrzeganie przepisów ustawy antykorupcyjnej – jest wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka.

CBA zakończyło kontrolę przestrzegania w latach 2014 – 2016 zakazów zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne tzw. ustawy antykorupcyjnej  przez Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin.

Funkcjonariusze CBA ujawnili, że Krzysztof Żuk od 1 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2016 r. wbrew zakazowi zasiadał w radzie nadzorczej spółki PZU na Życie S.A. Dodatkowo ustalono, że pobierał z tego tytułu wynagrodzenie/zapłatę, w sumie ponad 260 tys. zł.

ZOBACZ!  Marcin Najman zawalczy ze znanym dziennikarzem? Jest oficjalne wyzwanie!

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy antykorupcyjnej  osoby podlegające ograniczeniom antykorupcyjnym w okresie sprawowania funkcji  (m.in. prezydenta miasta, burmistrza, wójta)  nie mogą zasiadać w organach spółek prawa handlowego.

Wyjątek od tej zasady ustanawia art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej. Aby  jednak skorzystać z tego zapisu należy spełnić szereg ściśle określonych warunków. W tym konkretnym przypadku nie można mówić o ich wypełnieniu m.in. zgłoszenia Krzysztofa Żuka dokonał podmiot nieuprawniony – spółka PZU S.A. – w której udział Skarbu Państwa nie przekracza 50% liczby akcji.

ZOBACZ!  Czarnek prezentuje kolejny pomysł w sprawie szkół. Uczniowie poznali ostateczną datę

Warto zaznaczyć, odmowa podpisania protokołu kontroli przez Krzysztofa Żuka nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli, nie zmienia bezspornych ustaleń CBA.

Zgodnie z zapisami ustawy antykorupcyjnej oraz kodeksu wyborczego naruszenie zakazów antykorupcyjnych przez prezydenta miasta powoduje wygaśnięcie jego mandatu. Dziś taki wniosek trafił do Rady Miasta Lublina.

ZOBACZ!  Przełomowe wieści ws. Iwony Wieczorek. Tajemnicze zaginięcie coraz bliżej rozwiązania

CBA wniosło o przedstawienie informacji o sposobie i zakresie realizacji wniosku o  stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka z powodu nieprzestrzegania przez niego przepisów ustawy antykorupcyjnej.

Piotr Kaczorek

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

fot.lublin.eu

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ