Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że informacje opublikowane 5 listopada 2016 r. przez portal internetowy Gazeta.pl w materiale: „Więzienie za seks z prawie 18-latką? Tak ostre prawo ma Watykan i Turcja. Tak będzie i u nas?”, jakoby Ministerstwo Sprawiedliwości „rozważało podwyższenie granicy wieku legalnego seksu do 18. roku życia”, są nieprawdziwe.

Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do redakcji portalu Gazeta.pl z wnioskiem zamieszczenia sprostowania o treści:

Nieprawdą jest, że „Resort Zbigniewa Ziobry rozważa zmianę obowiązującego prawa i wprowadzenie w Polsce przepisów na wzór tych obowiązujących aktualnie np. w… Watykanie czy Turcji – karany miałby być seks z osobami poniżej 18. roku życia”. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podjęło prac nad takimi zmianami prawa ani nie ma tego w planach.

Nieprawdą jest także stwierdzenie: „Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło już pierwsze kroki na drodze do zmiany przepisów. Ziobro poprosił departamenty prawne w swoim resorcie o opinię na temat planowanych zmian. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że inicjatywa ministra spotkała się z pozytywnymi opiniami prawników resortu”. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podjęło żadnych kroków do takiej zmiany przepisów i nie planuje ich podejmować. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nie prosił ministerialnych departamentów o opinię w tej sprawie, nie było takiej inicjatywy ministra.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z prośbą do wszystkich dziennikarzy o niepowielanie nieprawdziwych informacji, które znalazły się w wymienionym materiale portalu Gazeta.pl.

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Zobacz również: