– Polska szkoła potrzebuje systemowej i programowej reformy – powiedziała Premier Beata Szydło podczas sejmowej debaty nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. – Polska musi być państwem, które gwarantuje obywatelom godne życie, bezpieczeństwo, możliwość realizacji marzeń i ambicji. Właśnie w to wpisuje się proponowana przez Minister Annę Zalewską, przez rząd PiS, reforma edukacji – dodała.

Premier zwróciła uwagę na dotychczasowe osiągnięcia Minister Zalewskiej. Wymieniła m. in. doskonalenie zawodowe nauczycieli, likwidację tzw. godzin karcianych, plan informatyzacji szkół, uszczelnienie systemu dotowania szkół, wprowadzenie możliwości wglądu do prac egzaminacyjnych i możliwość odwoływania się w sprawie wyników maturalnych.

Szefowa rządu zaapelowała do opozycji.

– Nie straszcie Polaków reformą edukacji, jest ona dobrze przygotowana, a od niej powodzenia zależy przyszłość naszej ojczyzny – mówiła.

– Potrzeba jest dialogu, rozmowy i przede wszystkim spokoju. Działamy metodycznie, zgodnie z planem i spokojnie realizujemy zadania, jakie postawili przed nami Polacy. To jest bodaj jedna z najtrudniejszych reform. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale też jedna z najbardziej oczekiwanych – stwierdziła. – To jest niełatwa reforma, ale konieczna – podkreśliła.

Prezes Rady Ministrów zaznaczyła, że Minister Anna Zalewska przywraca rodzicom zaufanie w polską szkołe i państwo.

– Minister Zalewska przywraca wiarę i zaufanie rodziców w polską szkołę i w polskie państwo. To dzięki jej działaniom dzisiaj rodzice mają wolny wybór, mogą podejmować decyzje, czują się współgospodarzami polskiej szkoły – powiedziała Premier Szydło.

źródło: pis.org.pl

Zobacz również: