Kościół preferuje pochówek ciał, ponieważ w ten sposób okazuje się większy szacunek zmarłym; kremacja jednak nie jest zakazana, chyba że została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską – czytamy w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary, którą we wtorek przypomniał KEP.

Biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski przypomniało przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych Instrukcję Ad resurgendum cum Christo dotyczącą pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji.

Kongregacja Nauki Wiary wskazała, że w instrukcji Piam et constantem z 1963 r., ustanowiono, by „wiernie dochowywać zwyczaju grzebania ciał wiernych zmarłych”, dodając jednak, że kremacja nie jest sama w sobie sprzeczna z religią chrześcijańską i aby nie odmawiano już sakramentów i uroczystości pogrzebowych tym, którzy poprosili o kremację po śmierci, pod warunkiem, że wybór ten nie był podyktowany wolą „odrzucenia chrześcijańskich dogmatów, albo w duchu sekciarskim, albo też pod wpływem nienawiści wobec religii katolickiej i Kościoła”.

Tymczasem – jak wskazuje Kongregacja Nauki Wiary – praktyka kremacji rozpowszechniła się, ale jednocześnie rozpowszechniły się także nowe idee, sprzeczne z wiarą Kościoła. Kongregacja uznała za właściwe opublikować nową Instrukcję, w celu potwierdzenia przyczyn doktrynalnych i duszpasterskich, dla których preferuje się pochówek ciał, oraz wydać normy dotyczące przechowywania prochów w przypadku kremacji.

„Idąc za starodawną tradycją chrześcijańską, Kościół usilnie zaleca, by ciała zmarłych chowane były na cmentarzu lub w miejscu świętym. We wspomnieniu śmierci, pogrzebania i zmartwychwstania Pana, tajemnicy w świetle której objawia się chrześcijański sens śmierci, pochówek jest przede wszystkim najbardziej odpowiednią formą wyrażenia wiary i nadziei w zmartwychwstanie ciała” – czytamy w Instrukcji.

W Instrukcji podkreślono, że grzebiąc ciała wiernych zmarłych, „Kościół potwierdza wiarę w zmartwychwstanie ciała i zamierza uwydatnić wysoką godność ludzkiego ciała, jako nierozłącznej części osoby, której historię to ciało współdzieli”. „Nie może zatem pozwolić na postawy i obrzędy, które uwzględniają błędne pojęcie śmierci, postrzeganej zarówno jako ostateczne unicestwienie osoby, jak i chwilę jej fuzji z matką naturą lub ze wszechświatem, jako etap w procesie reinkarnacji lub też jako ostateczne wyzwolenie z „więzienia ciała” – podkreślono w dokumencie.

Ponadto – jak wskazano – pochówek na cmentarzach lub w innych miejscach świętych właściwie odpowiada współczuciu i szacunkowi, jakie należą się ciałom zmarłych wiernych, które „przez chrzest stały się świątynią Ducha Świętego”.

Przypomniano, że Kościół uważa pochówek zmarłych za dzieło miłosierdzia wobec ciała. Podkreślono też, że pochówek ciał wiernych zmarłych na cmentarzach lub w innych miejscach świętych sprzyja pamięci i modlitwie za zmarłych ze strony rodziny i całej wspólnoty chrześcijańskiej. „Przez pochówek ciał na cmentarzach, w kościołach czy na terenach do tego przystosowanych, tradycja chrześcijańska strzegła wspólnoty między żywymi i umarłymi, i przeciwstawiała się tendencji ukrywania lub prywatyzowania wydarzenia śmierci oraz znaczenia, jakie ma ona dla chrześcijan” – podkreślono w instrukcji.

Źródło: Kurier PAP