Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie zabójstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Doszło do niego 14 października 2016 roku przy ul. Turmonckiej 8 w Warszawie.

Śledztwo to, pod nadzorem prokuratora, prowadzone jest przez Wydział Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji.

Grozi nawet dożywocie

W następstwie intensywnych czynności śledczych zebrano materiał dowodowy pozwalający na wytypowanie osoby podejrzewanej o dokonanie tego czynu. W dniu 21 października 2016 roku doszło do zatrzymania 44-letniego Waldemara O. Przeszukano również miejsce jego zamieszkania.

Jeszcze w dniu 21 października 2016 roku prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił Waldemarowi O. zarzut umyślnego zabójstwa Krzysztofa M. przy użyciu materiału wybuchowego oraz usiłowania zabójstwa innego pokrzywdzonego i spowodowanie u niego obrażeń w postaci otwartej rany tłuczonej głowy okolicy ciemieniowej prawej.

Chodzi o przestępstwo z art. 148 par. 2 pkt 4 kodeksu karnego w zbiegu z art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 148 par. 2 pkt 4 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego. Grozi za nie kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Tymczasowy areszt na 3 miesiące

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego, w tym eksperymentu procesowego w miejscu popełnienia przestępstwa, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec Waldemara O. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratora.

Ustalenia poczynione na tym etapie postępowania wskazują, że Waldemar O. działał sam. Na tym etapie postępowania prokuratura nie przesądza o motywach postępowania podejrzanego.

źródło: Prokuratura Krajowa