Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Józefa O. – byłego funkcjonariusza PUBP w Kolbuszowej i Sanoku, za winnego zbrodni komunistycznych. Sąd wymierzył mu karę 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Wyrok zapadł 18 października 2016 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał apelację złożoną przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, który domagał się zaostrzenia kary orzeczonej wobec Józefa O. Sąd Rejonowy w Legionowie wymierzył bowiem Józefowi O. karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby wynoszący 4 lata. Sąd odwoławczy zgodził się z argumentacją przedstawioną przez prokuratora i wymierzył oskarżonemu karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyrok ten jest prawomocny.

Józef O. w latach 1945-1946 był funkcjonariuszem PUBP w Kolbuszowej i Sanoku. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie zarzucił Józefowi O., że dopuścił się zbrodni komunistycznych będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości. Polegały one na bezprawnym pozbawieniu wolności dwóch działaczy Armii Krajowej z okolic Kolbuszowej i Sanoka. Ponadto Józef O. fizycznie i moralnie znęcał się nad tymi działaczami Armii Krajowej. W czasie prowadzonych przesłuchań zadawał on pokrzywdzonym uderzenia pałką i wyciorem karabinu po całym ciele oraz raził ich prądem elektrycznym. Stosowana przemoc miała zmusić pokrzywdzonych do złożenia żądanych wyjaśnień i przyznania się do popełnienia stawianych im zarzutów.

źródło: Prokuratura Krajowa