We wtorek, 18 października, Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał  na 1,5 roku bezwzględnego więzienia byłego komendanta wojewódzkiego MO w Białymstoku. Prokurator Okręgowej Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku oskarżył komendanta Sylwestra R. o popełnienie 13 grudnia 1981 roku 55 zbrodni komunistycznych. Zbrodnie te, będące także zbrodniami przeciwko ludzkości, to bezprawne internowania 55 działaczy „Solidarności”. Wyrok jest prawomocny.

Sąd pierwszej instancji skazał Sylwestra R. na dwa lata więzienia. Apelację od tego wyroku złożył zarówno prokurator IPN, jak i obrońca oskarżonego, który chciał uznania sprawy za przedawnioną lub uniewinnienia komendanta. Sąd Okręgowy uznał jego winę.

Internowania rozpoczęły się już w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na mocy przepisów o wprowadzeniu stanu wojennego, choć przepisy te zostały opublikowane dopiero 17 grudnia 1981 roku, a więc cztery dni po „faktycznym” wprowadzeniu stanu wojennego.

źródło: IPN

Zobacz również: