Chińska agencja Dagong utrzymała rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-„, a w walucie krajowej na poziomie „A”, jednocześnie zaznaczając ich stabilną perspektywę na przyszłość.
Zdaniem ekonomistów z Dagong stabilny wzrost gospodarczy pozwoli na stabilizację poziomu zadłużenia naszego kraju. Chińczycy zauważają – co prawda – kontrowersje związane z Trybunałem Konstytucyjnym, czy ograniczanie wolności mediów i działania socjalne rządu, jednak ich zdaniem wzrost PKB będzie wynosił w 2016 r. 3,2%, aby w 2017 r. wzrosnąć do 3,5% i poziom ten ma zostać zachowany w perspektywie średnio- i długoterminowej.

„Polska gospodarka rozwija się stabilnie z potencjałem wzrostu oczekiwanego w dłuższej perspektywie. Polska ma oczywiste zalety w postaci swojej bogatej siły roboczej, solidnej bazy przemysłowej i zaawansowanych technologii. Ponadto, budowa infrastruktury i inwestycji edukacyjnych w kierunku wschodniej części kraju przyczyni się do promowania skoordynowanego rozwoju między regionami wschodnim i zachodnim. Dlatego oczekuje się, że gospodarka będzie oscylować wokół 3,5% w średnim i długim okresie.”- czytamy w raporcie.

Dagong podjęła decyzję o utrzymaniu stabilnej perspektywy w Polsce na kolejny rok lub dwa lata.

źródło: en.dagongcredit.com

Zobacz również: