– Na skutek analizy przeprowadzonej w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie podjętych zostanie 28 śledztw dotyczących reprywatyzacji nieruchomości położonych na terenie Warszawy. Było to możliwie dzięki zmianom struktury organizacyjnej prokuratury. W przeszłości przestępcy mogli spać spokojnie, a cierpieli zwykli obywatele, którzy nielegalnie byli wyrzucani ze swoich mieszkań – powiedział dzisiaj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Dodał, że prokuratura, która funkcjonowała do niedawna, była świadkiem bezprawia i krzywdy ludzi. – My będziemy konsekwentnie prowadzić działania, by przestępcy nie mogli spać spokojnie i by kamienice wróciły do swoich prawowitych właścicieli – podkreślił Zbigniew Ziobro.

I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zwrócił uwagę, że aktualnie w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu prowadzonych jest 13 śledztw dotyczących reprywatyzacji nieruchomości położonych przy 56 ulicach w Warszawie i jednej położonej w Zakopanem. 41 śledztw toczy się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Nadto do warszawskich prokuratur wpłynęło 38 nowych zawiadomień, a kolejnych 28 postępowań, które w przeszłości zostały przedwcześnie zakończone, zostanie podjętych.

– Jest to ponad sto postępowań karnych w sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie – poinformował Bogdan Święczkowski. – To jest olbrzymi problem i olbrzymia skala przestępczości. Będziemy na bieżąco wzmacniać kadrowe powołane zespoły prokuratorskie, aby postępowania były prowadzone w sposób rytmiczny, prawidłowy i żeby skutecznie ustalić prawdę materialną – dodał Prokurator Krajowy. Zwrócił uwagę, że w Prokuraturze Krajowej został powołany specjalny zespół koordynacyjny, którego zadaniem jest monitorowanie tych postępowań. – Na skutek cyklicznych spotkań zespołu zdecydowałem o tym, że sprawy reprywatyzacji gruntów warszawskich będą wyjaśniali także doświadczeni prokuratorzy zajmujący się prawem administracyjnym i cywilnym. Będą oni podejmowali stosowne kroki prawne zmierzające miedzy innymi do zablokowania nielegalnego obrotu przejętymi nieruchomościami – powiedział Bogdan Święczkowski.

Analiza postępowań przeprowadzona w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie wykazała, że w przeszłości prokuratorzy dopuścili się nieprawidłowości, które skutkowały przedwczesnym zakończeniem tych spraw.

– W przeszłości bez przeprowadzenia jakichkolwiek czynności dowodowych prokuratorzy odmawiali wszczęcia śledztwa, co jest niedopuszczalne. W wielu sprawach skupiali się oni jedynie na przesłuchaniu pokrzywdzonego i po tym decydowali o zakończeniu postępowania. Niekompletny materiał dowodowy stawał się podstawą nietrafnych decyzji procesowych – wyliczał nieprawidłowości Andrzej Szeliga Prokurator Regionalny w Warszawie.

Podczas konferencji obecni na niej prokuratorzy przeprosili wszystkich pokrzywdzonych, że dopiero po tylu latach ktokolwiek zechciał się zająć ich sprawami.

źródło: Prokuratura Krajowa

Zobacz również: