Zuzanna M. i Kamil N. zostali oskarżeni o brutalne morderstwo rodziców Kamila N., a więc o czyn z art. 148 par. 3 kodeksu karnego. Zagrożony jest on karą nie niższą niż 12 lat pozbawienia wolności, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Rozstrzygnięcia niższych instancji

Zdarzenie miało miejsce w nocy z 12 na 13 grudnia 2014 roku w Rakowiskach (powiat bialski, województwo lubelskie). Śpiącym rodzicom Kamila N. wspólnie i w porozumieniu zadali oni kilkadziesiąt ciosów nożami, co doprowadziło do ich śmierci na miejscu zdarzenia.

Sąd Okręgowy w Lublinie, który zajmował się tą sprawą w I instancji, uznał Zuzannę M. i Kamila N. za winnych popełnienia zarzucanego im czynu. Sąd wymierzył każdemu z nich karę 25 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd zastrzegł, że warunkowe zwolnienie oskarżonych może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu 20 lat kary.

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie został zaskarżony między innymi przez prokuratora. W swojej apelacji wskazał on, że kara orzeczona wobec Zuzanny M. i Kamila N. jest zbyt łagodna. W ocenie prokuratora bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu wynikający z premedytacji działania sprawców, pobudek zasługujących na szczególne potępienie, wyjątkowo drastycznych i bezwzględnych okoliczności popełnionej zbrodni oraz prewencyjny cel kary, przemawiają za orzeczeniem wobec Zuzanny M. i Kamila N. kar dożywotniego pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Lublinie, który zajmował się tą sprawą w II instancji, nie zgodził się z argumentami prokuratora. Utrzymał on w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Prokurator Generalny nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Działając z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego złożył kasację w tej sprawie. W ocenie prokuratury orzeczona przez sąd kara 25 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna. Zasadnym jest wymierzenie Zuzannie M. i Kamilowi N. kar dożywotniego pozbawienia wolności.

W swojej kasacji Zastępca Prokuratora Generalnego wskazał, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest stosowana między innymi wobec sprawców dopuszczających się zabójstw z wyjątkowym okrucieństwem. A niewątpliwie za takie należy uznać zabójstwo rodziców Kamil N. w Rakowiskach, którego dopuścili się skazani Kamil N. i Zuzanna M. Zwrócił on również uwagę, że kara dożywotniego pozbawienia wolności prawidłowo spełnia swoją funkcję izolacyjną, zabezpieczając na stosunkowo długi okres społeczeństwo przed sprawcami przestępstw o największej zawartości bezprawia, a taką właśnie było morderstwo w Rakowiskach, którego dopuścili się skazani.

W kasacji prokurator Robert Hernand podkreślił, że orzeczenie wobec Zuzanny M. i Kamila N. kar dożywotnego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się przez nich o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary po odbyciu 25 lat pozbawienia wolności zagwarantuje, że sprawcy makabrycznej zbrodni realnie opuszczą zakład karny dopiero po upływie 25 lat. Natomiast w sytuacji, gdy prawomocny wyrok zapadły w tej sprawie zostanie utrzymany, istnieje możliwość, że Zuzanna M. i Kamil N. wyjdą na wolność już po upływie jedynie 20 lat. Dlatego też zasadne jest wniesienie kasacji na niekorzyść tych skazanych.

źródło: Prokuratura Krajowa/ fot. KWP Lublin

Zobacz również: