Obecnemu szefowi Rady Europejskiej grożą zarzuty karne i widmo nawet 10-letniej odsiadki. To bardzo realny scenariusz, jeśli na chłodno przeanalizuje się Kodeks karny w kontekście decyzji podjętych przez Tuska – donosi tygodnik „wSieci”.

Zgoda na prowadzenie śledztwa po katastrofie smoleńskiej według załącznika 13 do konwencji chicagowskiej może być podstawą do postawienia zarzutów. Tusk nie tylko naruszył polskie przepisy, a wręcz jawnie działał na szkodę państwa.

Gazeta stwierdza, że dokument ten dał Rosji pełną władzę w prowadzonym postępowaniu. Tygodnik przypomina, że istnieje dwustronne porozumienie między Rzeczpospolitą Polską z Federacją Rosyjską zawarte w 1993 r. w sprawie zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej obu krajów. Status Polski, który wynika z tej umowy byłby nieporównanie korzystniejszy niż w przypadku konwencji z Chicago. Porozumienie z 1993 r. stanowi, że wyjaśnianie „incydentów lotniczych” odbywać się będzie przez właściwe organy polskie i rosyjskie wspólnie. Konwencja wprowadza natomiast inne zasady. Dzieli strony na: państwo miejsca zdarzenia, państwo producenta samolotu i państwo właściciela samolotu. Przy czym to ostatnie może najmniej.

13 kwietnia 2010r. Putin wydał  zarządzenie, że śledztwo po katastrofie smoleńskiej będzie prowadzone zgodnie z Załącznikiem 13 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, a ustną zgodę na tę decyzję wydał Donald Tusk. Jednak jak dodaje tygodnik „wSieci”, żadne dokumenty w tej sprawie nie istnieją. Decyzja Tuska była dla Rosji korzystna: dała możliwość prowadzenia samodzielnego postępowania, możliwości ignorowania wszelkich polskich uwag, bezkarność,  i pełną władzę nad dowodami rzeczowymi. Właśnie z tego powodu Donald Tusk może usłyszeć zarzuty z artykułu 129 Kodeksu karnego, który mówi: „Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

źródło: wsieci.pl

Zobacz również: