Podczas czynności prokuratorskich w domu lekarza kardiologa z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ujawniono kilkanaście jednostek broni palnej wojskowej, kilkaset ostrych nabojów różnego kalibru i do różnych rodzajów broni w tym do broni krótkiej i kałasznikowa oraz łuski pocisków artyleryjskich. Broń jest sprawna technicznie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom okolicznych domów w zabezpieczaniu broni i amunicji brali udział saperzy, wojsko oraz policja.
Prokuratura ustaliła, że lekarz, u którego została ujawniona bron i amunicja, nie posiadał wymaganego zezwolenia. Prokuratura sprawdza czy zabezpieczona broń została użyta do przestępstwa.
Wczoraj (04 października 2016 roku) prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej przedstawił podejrzanemu lekarzowi Jarosławowi W. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 263 par. 2 kodeksu karnego (posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia). Czyn ten zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jarosław W. do zarzuconego mu czynu co do zasady przyznał się.
Decyzją prokuratora wobec podejrzanego lekarza Jarosława W. został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 40 tysięcy złotych.
Do ujawnienia arsenału doszło przy okazji czynności prokuratorskich realizowanych w ramach postępowania prowadzonego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Dotyczy ono doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w kwocie ponad 371 tysięcy złotych za pomocą wprowadzenie w błąd osób działających w imieniu tego sądu, poprzez poświadczenie nieprawdy w karcie pracy biegłych (art. 286 par. 1 kodeksu karnego i art. 271 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego i w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego).
źródło: Prokuratura Krajowa

Zobacz również: