Anna Łukawska-Adamczyk ze wsi Koszajec (gm. Brwinów) zwyciężczynią konkursu na najaktywniejszą liderkę wiejską Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2016. O tytuł ten rywalizowało w tym roku 10 Pań. Każda z nich na finał przywiozła bogaty bagaż doświadczeń, mnóstwo rekomendacji, pomysłów i energii.

To była trzecia już edycja konkursu na najaktywniejszą liderkę wiejską. Jego celem jest pobudzanie aktywności lokalnej na obszarach wiejskich i nagradzanie tych, których do działania zachęcać nie trzeba. Finał konkursu odbył się 23 września br. Na finalistki czekał pisemny test wiedzy ogólnej o PROW 2014-2020, KSOW i województwie mazowieckim oraz rozmowa kwalifikacyjna poprzedzona analizą nadesłanych materiałów (kronik, listów, sprawozdań, relacji, artykułów prasowych etc.)

W obu elementach najwyższą liczbę punktów zdobyła Pani Anna Łukawska-Adamczyk z Koszajca (gm. Brwinów, pow. pruszkowski) uzyskując tym samym miano Najaktywniejszej Liderki Wiejskiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich AD 2016. Pani Anna wśród swoich największych sukcesów wymienia m.in. organizację bezpłatnych warsztatów dla mieszkanek swojej wsi, zainicjowanie bali charytatywnych, adaptację starego garażu na działalność Koszajeckiego Garażu Babskiego, organizację dni sąsiada, pikników ekologicznych, kina plenerowego, poranków dla dzieci, Festiwalu Otwarte Ogrody czy założenie fundacji WIEŚWIEJAK. A to tylko fragment z opisu jej działalności i aktywności. Drugie miejsce w tegorocznym konkursie zdobyła Pani Magdalena Poświata z gm. Joniec (sołtyska sołectwa Joniec-Kolonia, prezes Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet „Na obcasach”), a trzecie Jolanta Kęsicka z Rakowa gm. Wyszogród (sołtyska wsi Rakowo, Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich). Komisja Konkursowa postanowiła także wyróżnić dwie aktywne kandydatki – Panią Annę Szpurę ze Starej Kornicy (zwyciężczyni z 2014 r.) i Panią Barbarę Szułczyńską z Kampinosu (czołowa działaczka Towarzystwa Kampinoskiego). Pozostałe uczestniczki w uznaniu za ich aktywności otrzymały upominki PROW/KSOW.

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się pod koniec października podczas X Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poza nagrodami rzeczowymi laureatki otrzymają także dofinansowanie na rzecz ich lokalnych społeczności.

 Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego