Niemożliwe jest uruchomienie zmodernizowanego system CEPiK, który gromadzi dane dotyczące kierowców i pojazdów, z początkiem nowego roku – poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny. Dodał, że trwają intensywne prace nad jego wdrożeniem.

„Od początku lipca zaprosiliśmy do współpracy wszystkich kluczowych interesariuszy po stronie państwa, czyli resorty spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, infrastruktury i budownictwa oraz skarbu. W tym gronie opracowujemy plan naprawczy oraz przeformułowujemy sposób wdrożenia tego projektu” – powiedział Woźny. Dodał, że trwają także rozmowy z samorządami.

„Na dzień dzisiejszy ocena nasza stanu tego projektu jest taka, że niemożliwym jest uruchomienie tego systemu 1 stycznia 2017 r., jeśli chcemy dbać o prawidłową komunikację pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie wydawania dokumentów” – ocenił wiceminister.

Pytanie w sprawie zagwarantowania prawidłowej komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w wydawaniu dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania i rejestracji pojazdów poprzez uruchomienie systemu CEPiK 2.0 zadał resortowi cyfryzacji Jarosław Gonciarz (PiS).

Ministerstwo Cyfryzacji przejęło nadzór nad wdrażaniem systemu CEPiK od początku tego roku. „To będzie jeden z najbardziej rozległych systemów informatycznych w Polsce” – powiedział wiceminister Woźny.

Przypomniał, że projekty informatyczne powinny być wdrażane w stabilnym „środowisku legislacyjnym” oraz w ramach koordynacji działań pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi. „Od września 2013 r., gdy zainicjowano prace nad systemem, nie przestrzegano ani jednej ani drugiej z tych złotych reguł realizacji projektu informatycznego” – podkreślił.

„W dniu, kiedy MC przejmowało ten projekt, na 25 niezbędnych rozporządzeń wykonawczych wydano dwa” – wskazał Woźny. Dodał, że do sierpnia tego roku jego resort wydał natomiast już 27 rozporządzeń.

W ramach modernizacji systemu CEPiK przewidziano także rozszerzenie zakresu danych dotyczących np.: badań technicznych pojazdów (zakłada się gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych: zakończonych wynikiem pozytywnym i negatywnym, ukończonych i nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych i niezarejestrowanych) i zdarzeń ubezpieczeniowych (przewidziano gromadzenie informacji o szkodach, klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego, zgłaszanych w ramach ubezpieczenia obowiązkowego (OC) i nieobowiązkowego (AC).

mp/Kurier PAP