Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi skierował do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 13 osobom oskarżonym o posiadanie i obrót bronią palną, amunicją i materiałami wybuchowymi.
Wobec 3 oskarżonych prokuratorzy sformułowali zarzuty nielegalnego prowadzenia działalności rusznikarskiej, a także wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi bez koncesji.
Wśród oskarżonych jest 12 mężczyzn i 1 kobieta, w wieku od 37 do 64 lat. Wszyscy są mieszkańcami Łodzi i okolic.
Postępowanie to zostało zainicjowane przeprowadzonym przez CBŚP „zakupem kontrolowanym”. W jego toku zabezpieczono 79 pistoletów, 11 pistoletów maszynowych, 19 karabinów, 253 istotne elementy broni palnej, ponad 10 tysięcy sztuk amunicji różnego kalibru, granat odłamkowy, blisko 3 kilogramy materiałów wybuchowych w postaci trotylu i prochu, a także szereg przedmiotów związanych z produkcją i przerabianiem broni i amunicji. Wśród zabezpieczonej broni znajduje się m.in. nowy pistolet maszynowy Scorpion Evo typ 3S1.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono ponad 100 tysięcy złotych.