Około 3% mieszkańców USA posiada około 50% całej broni do użytku osobistego – pokazują wyniki badania opublikowane przez gazetę „Guardian”.
Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda i Northeastern University ustalili, że 130 mln jednostek broni palnej znajduje się w rękach 3% Amerykanów, jednocześnie na terytorium USA około 265 mln jednostek broni jest w prywatnych rękach. Liczba jednostek broni w kraju według danych z roku 2015 wzrosła o 70 mln w porównaniu do roku 1994, podczas gdy liczba właścicieli broni zmniejszyła się: w 1994 roku 25% Amerykanów miało chociażby jedną sztukę broni palnej, w 2015 roku — tylko 22% mieszkańców USA. Według danych badaczy wśród 55 mln posiadaczy broni większość dysponuje od 1 do 3 jednostek broni. Naukowcy wyodrębniają jednak specyficzną grupę „superposiadaczy”, na każdego z których przypada od 7 do 140 jednostek. W państwie jest ich około 7,7 mln osób. „Chęć posiadania broni do ochrony koliduje ze spadkiem liczby śmiertelnych aktów przemocy” — podkreśla jeden z autorów badania Matthew Miller.
NS