Czym zajmie się nowa służba skarbowa?

0
24.09.2015 Warszawa Sejm n/z Pawel Szalamacha fot. Stefan Maszewski/REPORTER
Przyjazna dla podatników i skuteczna w działaniu – taka będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Minister Finansów Paweł Szałamacha przedstawił szczegóły reformy służb odpowiedzialnych za pobór danin.
Brak odpowiedniej komunikacji i współdziałania, osobne systemy informatyczne, nakładające się kompetencje, zbyt dużo kontroli, w dodatku przeprowadzanych tam, gdzie być ich nie powinno, a w efekcie powiększająca się szara strefa – tak jest dzisiaj. Dlatego potrzebne są zmiany, które z jednej strony usprawnią pobór podatków w Polsce, a z drugiej ułatwią podatnikom wywiązywanie się ze swoich obowiązków.
KAS zmniejszy szarą strefę
„Postawiliśmy sobie za cel walkę z szarą strefą i chcemy ją zmniejszyć w ciągu 2-3 lat do poziomu średniej unijnej. Krajowa Administracja Skarbowa jest jedną z najważniejszych zmian, które mają do tego doprowadzić” – powiedział Minister Finansów Paweł Szałamacha.
Jak zaznaczył, potrzebne są do tego kompleksowe działania, sama reforma instytucjonalna nie wystarczy, będzie ona tylko jednym z elementów całego systemu zmian. „Konieczne są także nowe rozwiązania prawne oraz wprowadzenie skutecznych narzędzi informatycznych” – wskazał szef resortu finansów.
Służba Celna nie zostanie zlikwidowana
Wiceminister finansów i szef Służby Celnej Marian Banaś odniósł się do nieprawdziwych informacji dotyczących likwidacji formacji celnej. „Nie było, nie ma i nie będzie planów likwidowania służby, która m.in. pracuje na granicach i odpowiada za odprowadzanie do budżetu wielu miliardów złotych. To byłoby niedorzeczne. W ramach KAS, obok korpusu służby cywilnej działać będzie Służba Celno-Skarbowa, której funkcjonariusze będą pełnić rolę tak samo ważną jak dotychczas” – powiedział Podsekretarz Stanu w MF.
Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada połączenie dotychczasowej administracji podatkowej (Izby Skarbowe, Urzędy Skarbowe), kontroli skarbowej (Urzędy Kontroli Skarbowej) i administracji celnej (Izby Celne, Urzędy Celne) w jeden sprawny aparat odpowiedzialny za wymiar, pobór i kontrolę danin. Dodatkowo działania KAS wzmocni Wywiad Skarbowy.
Dalsze konsultacje projektu ustawy o KAS w Sejmie
Projekt ustawy był szeroko konsultowany, a przedstawiciele resortu – na czele z ministrem Pawłem Szałamachą – spotkali się z pracownikami służb we wszystkich województwach, uzasadniając konieczność wprowadzenia KAS i wyjaśniając obawy urzędników i funkcjonariuszy. „Ludzie, co zrozumiałe, obawiają się zwolnień, ale już to podkreślaliśmy, że każdy pracownik otrzyma ofertę pracy. Zmniejszenie liczby urzędników będzie związane z nieobsadzaniem wakatów, a nie ze zwalnianiem” – podkreślił min. Banaś.
Projekt był przedmiotem obrad Rady Dialogu Społecznego, która powołała specjalny zespół roboczy w tej sprawie. Ponadto, od początku roku przedstawiciele Ministerstwa odbyli kilkadziesiąt spotkań z pracownikami i przedstawicielami związków zawodowych trzech służb. Efektem tych spotkań były liczne zmiany w projekcie ustawy. „Procedowanie projektu ustawy o KAS drogą poselską nie ogranicza niczyjego prawa do udziału w konsultacjach. Tak jak w przypadku każdej ustawy, podmioty społeczne mogą brać udział w posiedzeniach komisji i wyrażać na nich swoje opinie” – powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Jacek Sasin.

www.mf.gov.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ