Unia Europejska wymaga istotnych zmian, aby stała się bardziej przyjazna dla obywateli – powiedział w poniedziałek mediom w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z przedstawicielami amerykańskich elit biznesowych i opiniotwórczych. Mówił też o uchodźcach.
Po wystąpieniu w siedzibie agencji Thomson Reuters na Manhattanie prezydent odpowiadał na pytania mediów. Dziennikarze interesowali się tym, jak UE i Polska radzą sobie z problemami Europy takimi jak kryzys uchodźczy i kryzys polityki integracji w UE.
Polski prezydent podkreślił potrzebę zmian w UE – jak to ujął – w kierunku luźniejszego związku państw zachowujących narodową suwerenność. Zdaniem Andrzeja Dudy „UE wymaga istotnych zmian, aby stała się bardziej przyjazna dla obywateli; zamiast nieść wolność – niesie opresyjność”. Unia – ocenił – niepotrzebnie mnoży zakazy, tworzone przez biurokrację.
Prezydent podkreślił, że Polska jest krajem mocno zakorzenionym w Europie i polskie społeczeństwo popiera członkostwo w UE w większym stopniu niż społeczeństwa państw Europy Zachodniej.
– Pamiętamy czasy, gdy Polska była krajem zamkniętym, kiedy nie miała wolności. Więc moje pokolenie rozumie, że Unia Europejska oznacza wolność – swobodę przemieszczania się, wyboru miejsca pracy itd. Dlatego poparcie dla naszego członkostwa w Unii jest nadal ogromne – powiedział.
Zaznaczył jednak, że model integracji europejskiej forsowany przez kierownictwo UE albo najsilniejsze europejskie mocarstwa wywołuje skutek odwrotny do zamierzonego. – Unia powinna być związkiem wolnych narodów i równych państw. To jest klucz do tego, aby Europa przyszłości była bardziej atrakcyjna – oświadczył.
Podkreślił, że aby tak się stało, „potrzebne jest uznanie wzajemnych interesów i racji” wszystkich krajów, tymczasem obecnie politykę UE dyktują jej największe mocarstwa. Powiedział, że „może się to skończyć koncertem mocarstw europejskich”, jak w Europie XIX i na początku XX w., co „doprowadziło do dwóch wojen światowych”.
Andrzej Duda przypomniał, że kryzys z uchodźcami został częściowo rozładowany dzięki porozumieniu z Turcją i wspólnej akcji kontroli zewnętrznych granic UE, w której uczestniczy także Polska. Dodał, że ważna jest także kwestia asymilacji uchodźców przybywających z krajów Biskiego Wschodu i Afryki Północnej.
– To są nie tylko uchodźcy, są także imigranci ekonomiczni. Wielu przybyło anonimowo. Nie wiemy, ilu jest wśród nich potencjalnych terrorystów. Ta obawa ciągle istnieje – powiedział prezydent, wspominając, że można się obawiać napływu ekstremistów z Państwa Islamskiego.
Andrzej Duda przypomniał, że polski rząd od początku był przeciwny systemowi kwotowemu, według którego kraje członkowskie UE musiałyby przyjąć określoną liczbę uchodźców.
– To by oznaczało przymus. Myśmy się na to nie godzili, bo system taki naruszał prawa człowieka. Nie można ludzi przymusowo osiedlać w określonych krajach – powiedział.
Zaznaczył jednocześnie, że Polska „jest otwarta”, nie zamknęła swoich granic, a ponieważ „uchodźcy do Polski nie przybywają, rząd RP gotów jest pomagać krajom posiadającym u siebie obozy dla uchodźców”. Dla rozwiązania problemu – przypomniał – konieczne byłoby jednak zakończenie wojny domowej w Syrii.
Zapytany o stosunki polsko-amerykańskie Andrzej Duda odpowiedział, że Polsce zależy teraz szczególnie na bezpieczeństwie energetycznym, w czym USA mogłyby pomóc, sprzedając Polsce i innym krajom europejskim swój gaz ziemny. Zwrócił uwagę, że przyczyniłoby się to do obniżenia cen gazu. Eksport amerykańskiego gazu – w jego opinii – mógłby też zmniejszyć zależność Europy od dostaw gazu z Rosji.
źródło: Kancelaria Prezydenta RP/fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP