– Od stycznia do sierpnia tego roku w Polsce odnotowano 496 tzw. przestępstw z nienawiści. Przestępstwa te stanowią zaledwie 0,1 proc. z ogólnej liczby ponad 500 tys. wszystkich przestępstw odnotowanych w tym czasie w naszym kraju – poinformował minister Mariusz Błaszczak.

Wyższa wykrywalność przestępstw z nienawiści

W 2015 r. odnotowano 794 tzw. przestępstwa z nienawiści, natomiast w tym roku w okresie od stycznia do sierpnia odnotowano 496 tego typu przestępstw. Przestępstwa te stanowią zaledwie 0,1 proc. wszystkich przestępstw stwierdzonych w Polsce w tym roku – odnotowano ich ogółem 518 tys. Bardzo ważny jest wzrost wykrywalności przestępstw w tej grupie. W tym roku wykrywalność wynosi ponad 46 proc. i jest najwyższa w ciągu ostatnich czterech lat (dla porównania w ubiegłym roku wykrywalność wynosiła 39,8 proc.).

Działania Policji w związku z przestępstwami z nienawiści

Na poziomie centralnym działa Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści, której głównym celem jest integracja działań i wymiana dobrych praktyk między różnymi środowiskami. W strukturach Policji funkcjonuje sieć policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka – pełnomocnik komendanta głównego Policji, jak również jego odpowiednicy w Komendzie Stołecznej Policji oraz komendach wojewódzkich, Centralnym Biurze Śledczym Policji i szkołach Policji. Pełnomocnicy zajmują się ochroną praw człowieka, realizacją zadań równego traktowania oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej w Policji. Wśród zadań pełnomocników znajdują się m.in. problemy związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw z nienawiści. Wypełniają również rolę „oficerów środowiskowych” ds. kontaktów z mniejszościami.

– Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji prowadzi monitoring postępowań wszczętych i zakończonych dotyczących przestępstw popełnionych z nienawiści. Na podstawie prowadzonych analiz wdrażane są nowe rozwiązania dotyczące zwalczania tego rodzaju przestępstw – powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Ponadto z inicjatywy Biura Kryminalnego KGP w każdej komendzie wojewódzkiej Policji oraz w Komendzie Stołecznej wyznaczeni zostali koordynatorzy wspomagający zwalczanie przestępstw z nienawiści. W miesięcznych zestawieniach funkcjonariusze przesyłają do Biura Kryminalnego KGP informacje na temat wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych.

– Dziś słyszymy o pojedynczych incydentach, którymi oczywiście zajmuje się Policja. Ale nie pamiętamy, że w październiku 2010 r. doszło do morderstwa z nienawiści w Łodzi. 62-latek z Częstochowy zastrzelił wtedy Marka Rosiaka, asystenta europosła PiS oraz ciężko zranił nożem inną osobę – stwierdził szef MSWiA.

Monitoring Internetu

Policja prowadzi również bieżący monitoring Internetu w zakresie ujawniania „mowy nienawiści” w treściach zamieszczanych na portalach społecznościowych, forach internetowych, serwisach internetowych grup narodowościowych oraz innych stronach. – W przypadku ujawnienia przestępstwa „mowy nienawiści”, prowadzone są dalsze czynności, zmierzające do ustalenia danych osobowych użytkowników odpowiedzialnych za ich propagowanie – podkreślił szef MSWiA.

W strukturach Policji (we wszystkich komendach wojewódzkich Policji) zostały utworzone komórki organizacyjne do walki z cyberprzestępczością, które również stale monitorują kwestie związane z „mową nienawiści”.

źródło: MSWiA