Kodeks urbanistyczno-budowlany będzie ogromnym wsparciem dla programu Mieszkanie Plus. Zwiększając możliwości budownictwa, zwiększamy dostępność mieszkań w Polsce, a pod tym względem jesteśmy w ogonie Europy – mówi PAP minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Minister zapowiedział, że projekt kodeksu zostanie skierowany do konsultacji jeszcze we wrześniu.

Według niego kodeks powinien „usystematyzować cały zbiór przepisów prawnych, które regulują proces inwestycyjny – planownie przestrzenne, prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami, specustawy”.

„To jest niezbędne, bo dzisiaj w wielu urzędach dochodzi do nadinterpretacji przepisów, przepisy często nie są spójne, często powodują kolizję, ale też ich mnogość i wielość powoduje, że dzisiaj proces inwestycyjny jest nie tylko inwestorskim torem przeszkód, ale również taką drogą przez mękę każdego inwestora i tych, którzy wspierają inwestora, mam tu na myśli projektantów, wszystkie biura zajmujące się przygotowaniem, ale także i realizacją tychże inwestycji” – wyliczał Adamczyk.

– 350 mieszkań na tysiąc mieszkańców plasuje nas na ostatnim miejscu w Europie, Rumunia osiągnęła wynik 460 mieszkań na tysiąc mieszkańców, średnia w Europie to ponad 500, 550 mieszkań na tysiąc mieszkańców. Robimy wszystko, aby te zapóźnienia w procesie budownictwa mieszkaniowego, dostępności do mieszkań, zniwelować – podkreśla.

Źródło: Kurier  PAP