Osoby, które skończą 13 lat powinny móc uczestniczyć w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – uznała sejmowa komisja ds. petycji. Petycję w tej sprawie, złożoną przez nastolatka, poparł Rzecznik Praw Dziecka.

Podczas środowego posiedzenia członkowie komisji ocenili, że osoby małoletnie, które ukończyły 13. rok życia, powinny mieć możliwość uczestniczenia, za zgodą sądu, w posiedzeniu jawnym. Posłowie przyjęli rekomendację o podjęciu inicjatywy legislacyjnej – nowelizacji w tym zakresie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Celem złożonej w kwietniu petycji jest umożliwienie małoletnim udziału w charakterze publiczności na posiedzeniach jawnych w sądach administracyjnych. Obecnie nie mogą oni obserwować przebiegu posiedzenia, o ile nie są stroną lub nie zostaną wezwani przez sąd.

„Wiele spraw ważnych dla społeczności rozstrzyga się w sądach administracyjnych, które kształtują sytuację prawną w postępowaniach dot. działania administracji publicznej. Jest prawem człowieka, czyli też osoby małoletniej, wiedzieć jak działa władza i uzyskiwać własne poglądy na wszelkie tematy. Jest to część prawa do posiadania opinii” – przekonywał autor petycji nastoletni Tymon Radzik.

Wskazał także, że udział w posiedzeniu jawnym ma walory edukacyjne i przystosowuje młodych ludzi do czynnego udziału w życiu publicznym. „Nie ma innego miejsca, gdzie można bliżej spotkać i zobaczyć sprawiedliwość, niż sąd” – zaznaczył.

Źródło: Kurier  PAP