Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że nie ma i nie miało planów zmierzających do tego, by „obywatele mieli korygować wyroki sądów”. Informacja o tym, podana 12 września 2016 r. w „Faktach” TVN, jest nieprawdziwa.

Udział „czynnika społecznego”, o którym wspomniał autor materiału, pan redaktor Maciej Knapik, jest brany pod uwagę – jako jeden z możliwych wariantów – tylko i wyłącznie w aspekcie opracowania nowej formuły odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Chodzi jedynie o to, by zapewnić większy obiektywizm w postępowaniach, którymi dziś zajmuje się we własnym gronie korporacja sędziowska. Nie ma jednak planów, aby włączać w te postępowania przypadkowe i niekompetentne osoby, jak sugerował materiał TVN.

Tym bardziej fałszywe jest stwierdzenie, jakoby „czynnik społeczny” miał korygować wyroki sądów powszechnych, a także komentarz do tej nieprawdziwej tezy wygłoszony w materiale TVN przez pana profesora Andrzeja Zolla: „Był kiedyś taki proces, w którym lud krzyczał ukrzyżuj go, i ten, który decydował, dał władzę ludowi”.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do redakcji „Faktów” TVN o sprostowanie błędnej informacji, podanej bez zweryfikowania jej w ministerstwie. Prosi też innych dziennikarzy o to, żeby jej nie powielać i nie wprowadzać w ten sposób w błąd opinii publicznej.

źródło: MS