SONY DSC

W niezwykle sympatycznej atmosferze przebiegło 8 września spotkanie ordynariusza łowickiego, księdza biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby ze społecznością młodzieszyńskich szkół, czyli Szkołą Podstawową im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego oraz Gimnazjum im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku.

Gospodarzami spotkania byli włodarze obu placówek: Małgorzata Malczewska, dyrektor szkoły podstawowej oraz Dariusz Kosiński, dyrektor miejscowego gimnazjum. Gościa witali również nauczyciele pracujący w tych szkołach.

Wyjątkowość tej atmosfery była również zasługą samego dostojnego gościa, który ujął zgromadzonych na spotkaniu w sali gimnastycznej bezpośredniością i skromnością.

Po uroczystym powitaniu i krótkim programie artystycznym, głos zabrał dostojny gość. Dziękując za serdeczne przyjęcie, zwrócił uwagę na to, że obie młodzieszyńskie szkoły są mu bliskie za sprawą ich patronów związanych z Bitwą nad Bzurą. On sam bowiem pochodzi z Wielkopolski, a duża część wojsk walczących we wspomnianej bitwie wywodziła się właśnie z tej części Polski.

Spotkanie uświetnił występ gimnazjalnego chóru, pod batutą niestrudzonego Dariusza Kosińskiego. Po zakończeniu wizyty biskup udał się na cmentarz wojskowy z czasów I Wojny Światowej w Młodzieszynie przy ulicy Wyzwolenia, gdzie wysłuchał opowieści o tym ciekawym miejscu. Wizyta biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby w młodzieszyńskich szkołach, będąca częścią wizytacji kanonicznej młodzieszyńskiej parafii, nie była pierwszym tego typu wydarzeniem tutaj; ksiądz biskup był tu bowiem w 2006 roku. Dodam jeszcze, że w 1989 roku Szkołę Podstawową w Młodzieszynie odwiedził pierwszy łowicki ordynariusz, ksiądz Alojzy Orszulik .

Marek Orzechowski

Fot.: Marek Orzechowski