Pamięć o żołnierzach oraz błoniakach poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej jest co roku czczona podczas uroczystości rocznicy wybuchu wojny. Nie inaczej było i w tym roku i na błońskim cmentarzu przy pomniku poległych i pomordowanych zgromadzili się przedstawiciele władz,  szkół, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy. Uroczystość uświetniła kompania honorowa wystawiona przez 2 Mazowiecki Pułk Saperów oraz orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu.

UM