Wczoraj (5.09) odbyła się konferencja Obozu Narodowo-Radykalnego związana z wnioskiem działaczy PO o delegalizację ONR-u. W wystosowanym oświadczeniu czytamy:

W nawiązaniu do wniosku złożonego dn. 3 września br. do Prokuratora Generalnego o delegalizację Stowarzyszenia ONR przez posłów Platformy Obywatelskiej, oświadczam, co następuje:

Wniosek o delegalizację ONR należy traktować jako próbę odwrócenia uwagi społeczeństwa od rzeczywistych problemów, szczególnie od afery ws. gruntów warszawskich i zrujnowanego wizerunku czołowej działaczki Platformy Obywatelskiej, Hanny Gronkiewicz – Waltz. Afera ta może doprowadzić do politycznego upadku Platformy Obywatelskiej, czego szczerze życzymy, gdyż cała Polska odetchnęłaby z ulgą. Alternatywą byłoby wcześniejsze zdelegalizowanie PO, co biorąc pod uwagę działalność i wątpliwe „dokonania” tej partii, byłoby ze wszech miar rozsądne i korzystne dla kraju.

Wniosek, o którym mowa zawiera szereg stwierdzeń, zniesławiających i naruszających dobra osobiste Stowarzyszenia ONR oraz jego członków. Jest również pozbawiony podstawy prawnej i sprzeczny z faktami historycznymi. Wniosek ten stanowi typowe działanie przedstawicieli lewicowego, demoliberalnego systemu, którzy boją się polskiego patriotyzmu i z tego powodu próbują straszyć Polaków mitycznym „faszyzmem”, aby ich podzielić i skłócić. Zwolennikom i poplecznikom PO przypominamy, że w Polsce po 17 września 1939 r. komunistyczna propaganda zwalczała jako „faszystów” wszystkich przeciwników Związku Radzieckiego. Obecnie różnica polega na tym, że według przedstawicieli lewicy, „faszystą” (ewentualnie „nazistą” lub „ekstremistą”) jest każdy przeciwnik Unii Europejskiej oraz niszczącego Polskę demoliberalizmu.

ONR pozostaje wierny swojemu dziedzictwu z czasów II RP i okresu II wojny światowej i formuje swoich członków w duchu obowiązków wobec Ojczyzny, w oparciu o katolicką wiarę i chrześcijański nacjonalizm. Zgodnie z deklaracją ideową, ONR opowiada się przeciwko wszelkim formom totalitaryzmów (komunizm, narodowy socjalizm, faszyzm), jako systemom obcym polskiej tradycji. Znak organizacyjny ONR (Falanga, tj. ręka z mieczem) jest symbolem całkowicie legalnym. Nie obowiązuje żaden przepis prawa, który zakazywałaby używania tego symbolu. To samo dotyczy idei nacjonalizmu. Symbol „ręka z mieczem” jest oficjalnym znakiem Stowarzyszenia ONR, co wynika ze Statutu, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000439902). Dodać należy, że znak ONR (Falanga) nie podżega do nienawiści wobec innych narodów lub grup ludności. Oznacza bowiem ścisły związek z wartościami chrześcijańskimi i ideą narodową, a zatem sprzeciw wobec wszelkich ideologii totalitarnych. Kwestionowanie legalności działania ONR (np. przez formułowanie zarzutu propagowania „faszyzmu” lub podważanie podstawy prawnej używania symboliki organizacyjnej) świadczy o rażącej niewiedzy i nieznajomości przepisów oraz podstawowych faktów na temat działalności tej organizacji. Mając powyższe na uwadze, posłom i posłance PO – sygnatariuszom wniosku do Prokuratora Generalnego, przypominamy, że formułowanie wobec ONR-u i jego działaczy zarzutów popełnienia czynów przestępnych, mimo iż przestępstwa nie popełniono (o czym można się przekonać choćby poprzez zapoznanie się z ogólnodostępnymi materiałami), spełnia przesłanki zniesławienia w rozumieniu art. 212 k.k. Tego rodzaju zarzuty odbieramy jako próbę obrony demoliberalnego systemu przed polskim patriotyzmem i chrześcijańskim nacjonalizmem.

Obóz Narodowo-Radykalny apeluje po raz kolejny do Rady Ministrów i posłów obecnej kadencji o pełną informację o skali patologii rządów koalicji PO-PSL i podjęcie stosownych kroków zmierzających do delegalizacji partii – Platformy Obywatelskiej, której działania w ostatnich latach poprzez liczne afery w sposób ciągły uderzały w obowiązujący w Polsce konstytucyjny porządek prawny. Apelujemy o nieuchylanie się przed wyciągnięciem pełnej odpowiedzialności karnej włącznie z zastosowaniem kar pozbawienia wolności dla osób odpowiedzialnych za afery polityczne ostatnich lat.

Kierownik Główny ONR
Aleksander Krejckant

źródło: kierunki.info.pl

Konferencja prasowa dostępna jest TUTAJ