Rodzice! Nie podpisujcie bezmyślnie wszystkiego, co przyniesie wasze dziecko ze szkoły! Niektóre instytucje mogą wykorzystać zbytnią ufność i dzięki jednemu podpisowi zyskają pełnię praw do posługiwania się wizerunkiem waszej pociechy.

„Istotne jest to, żeby zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka była sformułowana w sposób jednoznaczny i wyrażona na piśmie” – zaznacza w wywiadzie dla serwisu infoWire.pl Przemysław Lech, radca prawny z kancelarii Antyplagiat24. Powinniśmy także zwrócić uwagę na zakres tej zgody. Przedstawione pismo może dawać instytucji szerokie prawa do wykorzystania np. zdjęć naszego dziecka.

Opiekunowie mają prawo do sprecyzowania, czy akceptują wykorzystanie wizerunku pociechy na wszystkich polach eksploatacji, czy też zgadzają się przykładowo tylko na umieszczenie zdjęcia dziecka w gablocie szkolnej. Pamiętajmy jednak, że są sytuacje, w których szkoła nie musi mieć naszego pozwolenia, chociażby wtedy, gdy dziecko pozuje odpłatnie lub gdy jego wizerunek stanowi jedynie element (szczegół) całości zdjęcia.

Jeśli szkoła wykorzystuje wizerunek dziecka bezprawnie, opiekun może dochodzić swoich praw zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym. „Rodzice mogą wystąpić o zaniechanie dalszego udostępniania wizerunku, o usunięcie danych treści oraz o złożenie przeprosin. W niektórych przypadkach można również domagać się zadośćuczynienia lub odszkodowania” – informuje rozmówca.