Sąd Okręgowy w Łodzi wydał 29 sierpnia wyrok skazujący w sprawie mężczyzny oskarżonego o wykorzystywanie seksualne trojga dzieci, sąd orzekł karę łączną 11 i pół roku pozbawienia wolności. Jednocześnie zastosował zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i zobowiązał mężczyznę do uiszczenia nawiązek na ich rzecz w łącznej kwocie 45 tys. złotych.
Wszczęte w tej sprawie śledztwo i skierowany następnie akt oskarżenia, to efekt ustaleń poczynionych w następstwie zawiadomienia złożonego przez jedną z fundacji
działających na terenie Łodzi. Dotyczyło ono podejrzenia wykorzystywania seksualnego małoletniego chłopca przez jego ojca. Zgromadzony materiał dowodowy dostarczył podstaw do przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstw związanych
z wykorzystywaniem seksualnym , nie tylko na szkodę chłopca, ale także dwóch córek
mężczyzny. Zarzuty dotyczyły lat 2001 – 2013 .
Wyrok, który w tej sprawie dzisiaj zapadł nie jest prawomocny. – informuje Krzysztof Kopania, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi – Nieznacznie
odbiega on od złożonych wniosków. Prokurator wnosił o orzeczenie kary 13 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie toczyło się przed sądem z wyłączeniem jawności.
KK