Działając na polecenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry 01 września 2016 roku I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski powołał zespół prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu do przeprowadzenia śledztw dotyczących niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz wyłudzeń dokonanych w związku z tzw. reprywatyzacją nieruchomości na terenie m.st. Warszawy. Chodzi o przestępstwa z art. 231 par. 1 kodeksu karnego, z art. 286 par. 1 kodeksu karnego i inne.

W skład zespołu wchodzi sześciu prokuratorów oraz pięciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Sprawy zakończone zostaną przeanalizowane

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, również na polecenie Prokuratora Generalnego, został powołany zespół prokuratorów do zbadania postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i okręgowych podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie od 1 stycznia 1999 roku do 30 sierpnia 2016 roku, które zostały zakończone decyzjami o odmowie wszczęcia, o umorzeniu lub zawieszeniu w sprawach dotyczących tzw. reprywatyzacji nieruchomości na terenie m.st. Warszawy.

Przedmiotem lustracji będzie kontrola prawidłowości prowadzenia i zakończenia poszczególnych spraw, a w szczególności kompletności zgromadzonego materiału dowodowego.

W skład zespołu wchodzi jedenastu prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Koordynacja działań w Prokuraturze Krajowej

Jednocześnie w Prokuraturze Krajowej, na polecenie Prokuratora Generalnego, został powołany zespół koordynujący wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. reprywatyzacją nieruchomości na terenie m.st. Warszawy.

Jego pracami kieruje I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy. W jego skład wchodzą natomiast doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa – nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

 

źródło: Prokuratura Krajowa