Stowarzyszenie „Chcemy Wiedzieć!”wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec formy protestu przyjętej przez środowiska blokujące budowę linii 2x400kV Kozienice – Ołtarzew w koncepcji zgodnej z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (PZPWM).

Organizowanie cyklicznych blokad głównych szlaków komunikacyjnych w woj. mazowieckim, w tym niezwykle ważnej trasy katowickiej oraz drogi E7, jest w opinii Stowarzyszenia działaniem wywołującym głębokie i zbędne konflikty społeczne. Kilkudziesięciu przedstawicieli gmin, które są objęte koncepcją budowy linii 2x400kV Kozienice – Ołtarzew na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, podejmują aktywności stanowiące przyczynę wymiernych strat moralnych oraz materialnych osób niebędących bezpośrednio stroną w dyskusji wokół inwestycji – przede wszystkim licznych przedsiębiorstw przewozowych, a także osób prywatnych.

Przyjęta forma sprzeciwu stała się narzędziem obarczania odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację zwykłych obywateli oraz właścicieli firm transportowych, co w ocenie Stowarzyszenia nie posiada wsparcia społecznego. Przejawia się to w wyraźnej frustracji, a także niezadowoleniu wielu osób pokrzywdzonych przez nieadekwatne działania środowisk protestujących przeciw budowie linii 2x400kV Kozienice – Ołtarzew wg PZPWM.

Apelujemy o zaniechanie protestów w miejscach, które nie mają bezpośredniego związku ze sprawą linii 2x400kV Kozienice – Ołtarzew, a także zaprzestanie utrudniania normalnego funkcjonowania społeczeństwa w wymiarze gospodarczym.

Prezes Zarządu

Piotr Plak