Okazuje się nie pierwszy raz, że cierpliwość i konsekwentne działanie przynosi niesamowite korzyści. Kto mógł się spodziewać, że po siedmiu latach powiat żyrardowski otrzyma 2,5 mln złotych na inwestycję, którą dawno zakończył? Chodzi o remont Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej i złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Sprawa rozpoczęła się jeszcze w 2008 r., kiedy to ruszyły pierwsze prace przy remoncie powiatowej szkoły w Puszczy Mariańskiej. Inwestycja na dobre ruszyła rok później, w tym samym roku powiat żyrardowski złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji „Poprawa jakości kształcenia w powiecie żyrardowskim poprzez modernizację budynku LO w Puszczy Mariańskiej” w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”. Projekt został wysoko oceniony, ale nie zdołał otrzymać dofinansowania. Konkurencja była ogromna. Żyrardowskie starostwo nie poddawało się jednak. Do oceny został złożony protest, który przyniósł dodatkowe punkty rankingowe. Nie zmieniło to sytuacji w 2009 r., bo powiat nadal nie otrzymał pieniędzy, jednak projekt wspiął się o kilka, jak się potem okazało, bardzo istotnych pozycji na liście rankingowej.
Remont budynku puszczańskiego liceum zakończył się. Efekty można podziwiać każdego dnia. Najważniejsze jednak, że z komfortu mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, a piękna bryła szkoły stała się architektoniczną perełką powiatu żyrardowskiego. Po zakończeniu programowania na lata 2007-2013 w budżecie unijnym zostały niewykorzystane pieniądze. Pod koniec 2015 roku okazało się, że projekty, które zajmują wysoką pozycję na liście rankingowej i zostały ukończone mają szansę na pieniądze. Powiat żyrardowski spełnił wszystkie kryteria. Oczywiście trzeba było wykonać bardzo dużo pracy, żeby spiąć wszystkie formalności i przygotować dodatkowe dokumenty. Opłaciło się jednak. Powiat podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie remontu LO w Puszczy Mariańskiej, tym samym do budżetu powiatu trafi ponad 2,5 mln złotych. Trudno z tego faktu nie kryć zadowolenia – mówi starosta Wojciech Szustakiewicz. To bardzo ważne pieniądze dla budżetu powiatu, tym bardziej, w tym roku rozpoczęliśmy szereg inwestycji właśnie w oświacie – podsumowuje starosta żyrardowski. Jak widać wakacje nie są sezonem ogórkowym dla żyrardowskiej oświaty.

13663468_1113758012023023_1121872194_o 13918516_1113757912023033_990812231_o