Pożegnalny list Feliksa Selmanowicza ps „Zagończyk” opublikował IPN.

Ty! Najdroższy synu!

Kreślę tych ostatnich parę słów i żegnam, aż do zobaczenia się na tamtym świecie, bo za chwilę odchodzę do Boga. Jestem skazany na śmierć i wyrok za chwilę będzie wykonany. Bądź dobrym Polakiem. Kochaj Polskę. Bądź posłuszny starszym. Słuchaj swych opiekunów i bądź posłuszny matce. Tyle, co mogę w tych paru słowach skreślić do Ciebie. Odchodzę w zaświaty. To, co pozostawiam na tym świecie najdroższego, to Polskę i Ciebie, Najdroższy.

To fragment listu napisanego przez Feliksa Selmanowicza do syna krótko przed egzekucją, 28 sierpnia 1946 r. List ze zbiorów Barbary Budzińskiej pochodzi z książki Izabeli Rychert, „Jeden z »wyklętych«. Feliks Selmanowicz »Zagończyk« 1904-1946”, Gdańsk 2011. Mężczyzna został aresztowany 17 lipca 1946 r. w Sopocie i osadzony w miejscowym więzieniu. Miesiąc później Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał go na karę śmierci, utratę praw obywatelskich i praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Prośba o łaskę została odrzucona. Prawdopodobnie wyrok został wykonany przed jej rozpatrzeniem. Egzekucja odbyła się w piwnicy gdańskiego więzienia. Razem z nim stracona została Danuta Siedzikówna ps. „Inka”. Zanim padły strzały, obydwoje zdążyli krzyknąć: Niech żyje Polska!

Publikujemy ponadto dwa inne dokumenty: pismo szefa Wydziału Karnego Departamentu Służby Sprawiedliwości MON z informacją, że prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski wobec Feliksa Selmanowicza oraz protokół wykonania kary śmierci na „Zagończyku”.

Pogrzeb „Zagończyka” i „Inki” odbędzie się 28 sierpnia w Gdańsku.

źródło: IPN

Zobacz również: