Mimo najlepszego dorobku medalowego reprezentantów Polski w igrzyskach olimpijskich od 16 lat, minister Witold Bańka uważa, że w polskim sporcie konieczne są reformy. „Medali mogło być więcej, ale to nie zmienia faktu, że zmiany są potrzebne” – zaznaczył.

„Nie przywiązywałbym się do statystyk, bo medali mogło być kilka więcej, ale to nie zmienia faktu, że w polskim sporcie, w poszczególnych dyscyplinach, potrzebne są zmiany” – powiedział Bańka podczas spotkania z dziennikarzami.

Jego zdaniem statystyki są ważne, ale potrzebna jest gruntowna analiza stanu faktycznego w poszczególnych dyscyplinach i konkretna strategia.

„Strategia, która będzie synergią środków z budżetu państwa, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i spółek Skarbu Państwa, analizą potrzeb inwestycyjnych w kluczowych dyscyplinach sportu i mądrą piramidą szkoleniową” – oznajmił szef resortu.

Bańka zwrócił uwagę na opracowany niedawno „Kodeks dobrych praktyk sponsoringowych”, który zakłada wspieranie przez państwowe firmy dyscyplin, które „mają potencjał i są uznawane za medalodajne”. „Będzie on odgrywał bardzo istotną rolę w rozwoju polskiego sportu” – dodał.

Jak podkreślił, konieczne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy wspierać wszystkie dyscypliny po równo, czy te, które rokują największe sukcesy. Powoływał się na przykład brytyjski. Po klęsce w igrzyskach w Atlancie w 1996 roku – tylko 15 medali, w tym jeden złoty – powstał GB Team, który był wypadkową rozmaitych rozwiązań szkoleniowych, technologicznych i inwestycyjnych, ale polegał głównie na wyborze kluczowych dyscyplin.

„Cztery lata później 28 medali, w tym 11 złotych, Londyn to 65 medali, a teraz już wiemy, że Rio to 67 medali Wielkiej Brytanii. I to pokazuje, że model, który polega na wyborze kluczowych dyscyplin, zdaje egzamin” – zauważył.

Minister zapowiedział także zwiększenie nadzoru nad związkami sportowymi, poprzez wprowadzenie stosownych zmian do ustawy o sporcie.

Źródło: Kurier PAP