Premier Beata Szydło rozmawiała we wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami MSZ, MON, MSWiA, a także służb specjalnych na temat bieżącej sytuacji na Wschodzie.

W trakcie rozmowy omówiono bieżącą sytuację za naszą wschodnią granicą, w szczególności ostatnie wydarzenia na Krymie. W spotkaniu uczestniczyła podsekretarz stanu w MSZ Joanna Wronecka.
Kwestia bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak również sytuacja na Ukrainie będzie jednym z głównych tematów zbliżających się konsultacji politycznych ministra Witolda Waszczykowskiego m.in. z ministrami spraw zagranicznych Francji Jeanem-Markiem Ayraultem i Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem w ramach Trójkąta Weimarskiego, ministrem Borisem Johnsonem, jak również z szefami dyplomacji Turcji i Rumunii oraz partnerami z Grupy Wyszehradzkiej.

Władze RP niezmiennie opowiadają się za politycznym uregulowaniem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w oparciu o realizację przez strony porozumień mińskich. Eskalacja napięcia nie służy osiągnięciu porozumienia niezbędnego dla ustabilizowania sytuacji.