Kierowcy autobusów w Gdyni mają obowiązek noszenia w pracy krawatów. Kara za brak krawata wynosi około 30 złotych.
W Gdyni krawat trzeba nosić także w nocy, gdy – jak twierdzą kierowcy – są narażeni na fizyczne ataki ze strony agresywnych pasażerów. W związku z tym związkowcy domagają się zmian, ale władze Gdyni uznają ich pretensje za przesadzone i twierdzą, że krawaty nie mają zbyt dużego wpływu na bezpieczeństwo kierowców.
– Nie przypominam sobie poważniejszych incydentów z udziałem kierowców i pasażerów, w których jakąkolwiek rolę odgrywałby krawat – twierdzi przedstawiciel ZKM Gdynia.
Jak to, a „Krótki film o zabijaniu” Kieślowskiego?