Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia nie mniej niż 68 tysięcy osób do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem znacznej wartości w postaci opłat pobieranych przy zawieraniu przedwstępnych umów pożyczki.

Oferowane były one przez firmę „Pożyczka Gotówkowa” sp. z o. o. działającą poprzednio pod nazwami „Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. z o. o. i „Pomocna Pożyczka” sp. z o. o.

Podejrzanych jest osiem osób

W ramach tego postępowania ustalono, że przedstawiciele firmy, proponując klientom pożyczki, pobierali od nich opłaty za rozpatrzenie wniosku i mimo odmowy przyznania kredytu nie zwracali pieniędzy. Szacowane straty klientów wynoszą nie mniej niż 150 milionów złotych.

W ramach tego postępowania zarzuty oszustwa usłyszało osiem osób.

Działania cywilne prokuratorów

Prokuratura, w imieniu oszukanych klientów firmy, którzy wyrazili na to zgodę (część osób kategorycznie odmówiła wyrażenia zgody na podjęcie działań cywilnych przez prokuratora na ich rzecz) i którzy nie są przedsiębiorcami, składa również pozwy o zwrot opłat przygotowawczych.

Przeprowadzona przez prokuratorów analiza umów podpisanych przez klientów pod kątem przepisów kodeksu cywilnego wykazała, że opłaty te były nienależne. Firma nie powinna zatrzymywać wpłaconych pieniędzy.

Sądowe nakazy zapłaty

Do chwili obecnej prokuratorzy w 78 sprawach skierowali wezwania do spółki do zapłaty stosowanych kwot pieniężnych na rzecz pokrzywdzonych. W 909 sprawach prokuratorzy złożyli pozwy cywilne, w których domagają się od firm zwrotu nienależnie pobranych opłat. W sprawach tych sądy wydały wyroki i nakazy zapłaty zasądzające na rzecz pokrzywdzonych żądaną kwotę pieniężną.

W wielu przypadkach kompletowana jest dokumentacja od pokrzywdzonych. Ma to na celu podjęcie dalszych czynności procesowych, w tym wniesienie przez prokuratorów pozwów o zapłatę.

Spółka winna zostać rozwiązana

Prokuratorzy podejmują również działania zmierzające do rozwiązania spółki pozostającej w ich zainteresowaniu (na podstawie art. 271 pkt 2 kodeksu spółek handlowych). Jej działalność narusza bowiem prawo i zagraża interesowi publicznemu.

Prokuratorzy podejmują także czynności ukierunkowane na zabezpieczenie praw pracowników spółki.

Dokonano też czynności procesowych w związku z nieprawidłowo prowadzonym przez komornika sądowego postępowaniem egzekucyjnym na rzecz wierzycieli – pokrzywdzonych. Polegały one na skierowaniu do właściwego sądu skargi na czynności komornika sądowego (na podstawie art. 7 i 767 kodeksu postępowania cywilnego).

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa