„Oczekiwanie bez barier” to program skierowany do rodziców niewidomych, którym technologia druku 3D wreszcie daje równe szanse zobaczenia swojego nienarodzonego dziecka. Oczekiwanie na dziecko, które się „widzi”, emocje, jakie temu towarzyszą, stają się czymś normalnym, nie są już przywilejem ludzi widzących.

Program „Oczekiwanie bez barier” realizują placówki współpracujące z projektem. Przed badaniem należy zgłosić chęć zamówienia płaskorzeźby dziecka, przedstawić dokumenty potwierdzające niepełnosprawność z uwagi na stan wzroku i oczekiwać na odbiór.

Niewidome ciężarne mamy, które wykonają badanie USG 3D w gabinecie jednego z partnerów programu (opłata za badanie USG zgodna z cennikiem gabinetu), otrzyma płaskorzeźbę swego dziecka za symboliczne 1zł. Każda z nich jest wiernym odzwierciedleniem malca w skali 1:1. Rodzic może zobaczyć nie tylko główkę, ale także stópkę czy rączkę swojego dziecka.

więcej na stronie: inutero3d.pl