RPO: Konieczne jest wzmocnienie edukacji antytterorystycznej

– Efektywność działania państwa nie tylko na już zaistniałe zdarzenia, ale i prewencja zagrożeń,  jest szczególnie istotna w warunkach globalizacji przestępczości – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich

Wzrost liczby zdarzeń i zamachów, jakie mają miejsce w ostatnich miesiącach w Europie, również prowadzi do wniosków o konieczności zapewnienia z jednej strony skutecznych i zgodnych z Konstytucją instrumentów zapobiegania terroryzmowi,
a z drugiej – podjęcia działań mających na celu uświadomienie ludziom zagrożenia oraz wskazanie właściwych zachowań. Przyjmowanie bowiem aktów prawnych przyznających nowe kompetencje właściwym organom, stanowi
realizację tylko części obowiązków państwa wobec obywateli.

Eksperci, komentujący w mediach ostatnie wydarzenia zgodnie podkreślają, jak ważnym mechanizmem – jeżeli chodzi o zapobieganie terroryzmowi – jest edukacja obywatelska. W  Polsce nadal jest tu  wiele do zrobienia.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Narodowym Programem Antyterrorystycznym (NPA) na lata 2015–2019,  jednym z filarów systemu antyterrorystycznego jest polityka informacyjna i edukacyjna, natomiast odpowiedzialność za jej realizację ponosi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdaniem Rzecznika zamieszczony na stronie internetowej MSWiA poradnik „Terroryzm – co zrobić w sytuacji zagrożenia” tylko częściowo realizuje powierzone Ministrowi zadanie. W ocenie Rzecznika edukacja obywateli powinna polegać na przekazywaniu informacji jak najszerszemu kręgowi osób, a nie tylko na umieszczaniu ich na stronie internetowej, aby zainteresowani, posiadający dostęp do internetu, mogli się z tymi informacjami zapoznać.

Rzecznik zwraca się więc do szefa MSWiA o informacje, jakie działania edukacyjne sa w planach Ministerstwa oraz jak wzmacniana będzie polityka informacyjna wzmacniająca te działania edukacyjne.

źródło: rpo.gov.pl